< >

Prisexempel för etablering på verksamhetsmark

Nedan är två prisexempel för avgifter som kan uppkomma vid byggnation av verksamhetslokaler. 
Prisexemplet gäller Bernstorps verksamhetsområde och avser 2023 års nivåer.

Mindre industribyggnad med 500 kvm uppvärmd byggnad
på en 2 000 kvm tomt

 • Bygglovsavgift: ca 55 900 kr
 • Planavgift: ca 117 700 kr
 • Nybyggnadskarta 13 400 kr
 • Finutstakning 12 800 kr
 • Grovutstakning 6 400 kr
 • VA-anslutning: ca 140 000 kr inkl moms
 • Fiberanslutning: ca 18 800 kr exkl moms
 • Elanslutning: Offert
 • Fjärrvärme: Offert – kontakta Skara Energi om anslutning är möjlig
  Skara Energi » Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.

Större industribyggnad med 2 000 kvm uppvärmd byggnad
på en 8 000 kvm tomt

 • Bygglovsavgift: ca 128 000 kr
 • Planavgift: ca 270 700 kr
 • Nybyggnadskarta: 18 700 kr
 • Finutstakning: 18 200 kr
 • Grovutstakning: 9 100 kr
 • VA-anslutning: ca 406 000 kr inkl moms
 • Fiberanslutning: ca 18 800 kr exkl moms
 • Elanslutning: Offert
 • Fjärrvärme: Offert – kontakta Skara Energi om anslutning är möjlig
  Skara Energi » Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades