< >

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i vanlig matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än tio kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer. Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras.

Registrera din vattenanläggning

Restauranger, förskolor, bygdegårdar, campingplatser, vattenföreningar, samfällighetsföreningar och andra offentliga eller kommersiella verksamheter på landsbygden har ofta en egen brunn/vattentäkt som de tar sitt vatten från. I de fallen spelar mängden distribuerat vatten ingen roll, anläggningen ska alltid registreras av kommunen.
Kontakta miljöenheten angående registrering av dricksvattenanläggning 

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för att vattnet är säkert och ska ha kontroll över vattnet enligt livsmedelsverkets föreskrifter. Detta gäller även om brunnen/vattentäkten inte ägs av verksamheten.

Egenkontroll

Dricksvattenföreskrifterna ställer krav på att din vattenanläggning ska ha ett egenkontrollprogram med fastställt provtagningsprogram.

Mer information om egenkontroll finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmeddelsverket Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades