En politiker och en tjänsteman står på en gata som ska byggas ut.

Södra delen av Klostergatan byggs om och bidrar till en stadsmässig helhet.

< >

Pågående projekt

Den nya förskolan vid Skaravallen är planerad tillsammans med barnen. Förskolan Marieberg skapar nya möjligheter för våra minsta att växa och utvecklas i Skara. Hela Förskolan Marieberg kommer att stå klar för invigning under våren 2024.

Förskolan Marieberg

I Skara finns hela kedjan från jord till bord på historisk mark med praktisk expertis sida vid sida med forskning och utveckling. Vi ser att  verksamheterna i Skara med en mötesplats och ett nod kan stimulera utvecklingen ytterligare.

Grön innovationsnod i Skara

Skara kommun ska anlägga blommande miljöer i och kring kommunens tätorter samt utföra pollineringsvänlig skötsel. I projektet ska sex provytor anläggas för omställning av kortklippta gräsmarker till högvuxna gräsytor och ängslika miljöer.

Gynna pollinerare

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsklivet

Projektet ska underlätta kommunens arbete med att bekämpa invasiva främmande arter samt öka kunskapsspridningen till allmänheten. Detta ligger i linje med nationell och regional prioritering av naturvårdsarbetet.

Invasiva växter

En ny förbindelse in mot Vilans fritidsområde och bättre parkeringsmöjligheter för besökare. Den nya cirkulationsplatsen i korsningen Hagaborgsvägen/Skaraborgsgatan innebär ett smidigare trafikflöde i området kring Skaras östra entré.

Katedralrondellen och badhusparkeringen

Skara är en del av lösningen! Tillsammans med kommunerna i Västra Götaland arbetar vi för att uppnå våra kliamtlöften.

Klimat och miljöstrategiskt arbete

Området har ett mycket fördelaktigt läge för bostadsbyggande med gångavstånd till centrum.

Kvarteret Munin - attraktivt läge

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Just nu planeras eller pågår nuläges- och medborgardialoger i de mindre tätorterna.

Dialog Ardala - påbörjas 2024

Dialog i Axvall

Dialog i Eggby

Dialog i Varnhem

Vi utvecklar Petersburg för att möjliggöra större arrangemang och bredda utbudet för klubbar och enskilda.

Petersburgs friluftsområde

Sörskogen är Skaras nyaste bostadsområde med slingrande gator och stora tomter omgivna av naturmark. Inom området finns en stor variation på tomter både vad gäller storlek och läge. Vissa tomter ligger tätare och vissa ligger lite avskilt. På området byggs också hyresrätter.

Sörskogen

Vilan går från frilidsområde till idrotts- och eventområde. Genom medfinansiering från Sparbanken Skaraborg byggs Arenahuset, Borgen, aktivitetshall, eventförråd och tydligare entréer.

Vilans fritidsområde

Satsning för att besöksnäringen runt Hornborgasjön i samarbete med privata företag och ideella krafter ska att kunna erbjuda mat, boende och upplevelser året runt.

Samarbetet syftar till att på sikt verka som en hållbar destination där destinationsutvecklingen går i samklang med samhällsplaneringen och
pågående regionala och lokala processer.

Visit Hornborgasjön

Avslutade projekt

Det finns projekt som är formellt avslutade, men där projektidéerna lever vidare och kommer att göra skillnad.

Läs mer om avslutade projekt

 

Denna sida uppdaterades