En politiker och en tjänsteman står på en gata som ska byggas ut.

Södra delen av Klostergatan ska byggas om och bidra till en stadsmässig helhet.

< >

Pågående projekt

I Skara kommuns verksamheter pågår många projekt. De är kopplade till områdena i Skaras vision 2025 och anknyter till de handlingsplaner som nu tas fram till strategierna. Efter hand läggs presentationer av projekten ut.


Avslutade projekt

Det finns projekt som är formellt avslutade, men där projektidéerna lever vidare och kommer att göra skillnad.

Läs mer om avslutade projekt
Denna sida uppdaterades