< >

Dialog i Axvall

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Därför påbörjar vi nu tillsammans arbetet att med en nulägesdialog på orterna. En dialog där invånarna på orten tillsammans med Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och vart vi står i olika områden. Dessa områden är exempelvis hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

Tillsammans skapar vi en grund och gemensamma områden som vi behöver utveckla eller förbättra. Därefter påbörjas en strukturerad dialog med orten och det ges rätt möjligheter till påverkan och samverkan.

På denna sida kommer du kunna följa resultatet och sammanfattningen av dialogkvällen.

I Husaren finns nu en bokhylla med böcker för utlåning


Biblioteket kommer att fylla på med nya böcker allt eftersom.  Biblioteket kommer en gång i månaden till husaren och kollar läget och fyller på.
Hyllan ommer att fungera som en fast lånepunkt, med koncept "öppen bokhylla". Man lämnar tillbaka om man vill, man kan även lämna en egen bok där. Alla Axvallbor kan komma åt böckerna. Trevlig läsning!

Samlingssalen i Husaren

Axvallsalliansen får tillgång till samlingssalen i Husaren. Vid olika tillfällen kommer de bjuda in till informationsträffar eller samkväm för Axvallsborna.

Vingsjön

Ny sand kommer till stranden. Fler papperskorgar samt flyttning av brygga som möjliggör fiske är ordnat. En ny grillplats vid hundbadplatsen kommer genomföras. Den grillplats som ligger vid badstranden kommer också bytas ut med tillhörande sittplatser.

Lekplats

Hej alla leksugna i Axvall! Från nulägesdialogen vet vi att barnen i Axvall är engagerade i hur lekplatserna ser ut.

Inför sommarlovet kommer lekplatsen på Kuletomten att få nya lekredskap. Så här blir den nya klätterleken, fast lite mer åt det blå hållet, passar barn mellan 5-12 år. Det blir också en liten rutschkana för mindre barn. Beräknas med att vara klara den 16 juni. Hopp och lek!

Skyltning

Ny skyltning för att enklare hitta till badplatsen.

Samlingslokal Husaren

En husgrupp har påbörjat arbetet med att se över hur Husaren på bästa sätt kan användas för alla Axvallsbor.

Pulkabacke

Nedtagning av träd för möjliggörande att vinteraktivitet.

Välkomstskylt

En "Välkommen till Axvall" skylt är beställd och kommer upp inom kort. Kommer att sitta vid korsningen Skaravägen/Stenumsvägen.

En tjänst för dig som bor i våra tätorter (Axvall, Varnhem, Eggby Ardala) och vill komma med förslag av utveckling av just din tätort.
Här kan du komma med förslag på hur din tätort kan utvecklas och bli än mer bättre.

Det kan vara allt från mindre förslag som underlättar vardagen till tankar och idéer som gör din tätort mer attraktiv.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.


Tid: 16 januari kl 18–19
Plats: Husaren 

Vi följer upp medborgardialogen som hölls i Axvall om framtida bostadsbyggande i november. Vi presenterar en sammanfattning av de synpunkter som kom in och informerar om vad som händer härnäst. 

  • Vilken typ av boende ser vi i framtidens Axvall?
  • Var kan bostäder placeras och hur kan de utformas?

Välkommen!

Samlade anteckningar från kvällen den 28 nov. Anteckningar Pdf, 470.7 kB. 

Sammanställning presentation 16 jan. Powerpoint Powerpoint, 20.6 MB. 

Tid: 28 november kl 18–20
Plats: Husaren 

Vi fördjupar oss i en viktig fråga från Nulägesdialogen i maj:
Axvalls framtida bostadsbyggande.

  • Vilken typ av boende ser vi i framtidens Axvall?
  • Var kan bostäder placeras och hur kan de utformas?

Tack för en trevlig och engagerad kväll! 

Här finner du länken Powerpoint, 44.6 MB. till bildspelet som visades.

Vi jobbar på och har sammanställt och börjat analysera allt som kom upp under Nulägesdialogen den 23 mars. Här hittar du dokumentationen som vi kommer jobba vidare med för att sedan arbeta fram en handlingsplan/punktlista. I dokumentationan som är omfattande så ligger det med en hel del upprepningar för att visa på vad många tycker. Sidan kommer succesivt uppdateras med mer finarbetat och pedagogiskt material.

Sammanställning Nulägesdialog Pdf, 573.6 kB.

Analys och fokusområden

Ordmoln från enkätundersökning. Tryggheten dominerar.

Så här tänker Axvallsborna om sin plats på jorden

Inför nulägesdialogen i Axvall kunde Axvallsborna besvara en enkät om hur de ser på deras bostadsort. Över hundra svar har bakats ihop till detta ordmoln där de största orden är de ord som har fått flest svar. Resultatet ingår i nulägeanalysen som har sammanställas. 

Denna sida uppdaterades