< >

Leder

Pilgrimsleden, Billingeleden, Flianleden, Rosenstigen, Tempelbackastigen, Flämsjön runt, Vandra i Valle och leder vid Hornborgasjön erbjuder tillsammans många mils vandring och naturupplevelser.

Delar av vandringslederna går genom hagar med betande djur. Djuren håller landskapet öppet och gynnar andra djur och växter som är beroende av hagmarker. Betesdjuren är ett naturligt inslag i reservatet. 

Det är viktigt att besökare respekterar detta och inte stör djuren i onödan:

  • Håll grindar stängda. Det finns gott om stängselgenomgångar för att underlätta passage in och ut ur hagarna.
  • Uppträd lugnt och gör inte så att djuren känner sig hotade.
  • Om djuren står i vägen – gå en liten sväng runt dem.
  • Var extra försiktig runt kor med kalvar. 
  • Hundar ska hållas kopplade

Denna sida uppdaterades