< >

En grön innovationsnod i Skara

I Skara finns en lång tradition inom gröna näringar. Här finns hela kedjan från jord till bord på historisk mark med praktisk expertis sida vid sida med forskning och utveckling. Den gröna näringen är en viktig faktor för att lösa våra hållbarhetsmål. Vi ser att de verksamheter som redan finns i och runt Skara och Skaraborg kan stimulera utvecklingen ytterligare med satsningen på en nod, arena eller mötesplats för utveckling och innovation.

Syfte och mål

Under 2022 genomfördes förstudien GIP Skara vars mål var att genomföra en kartläggning över aktörer och förutsättningar för att skapa en innovationsplats för grön näring som kan bidra till en vitalisering av området och till ett stärkt kluster för gröna näringar i Västsverige. Nu sker nästa steg i processen. Under våren 2024 inleder Skara kommun arbetet med ett genomförande av en grön innovationsnod i Skara för Skaraborg och Västra götaland. Arbetet sker i samverkan med aktörer kopplat till utbildning, forskning, innovation och näringsliv.

Vi kallar projektet GINS (Grön Innovationsnod Skara) och syftet är att ta tillvara befintliga strukturer och samtidigt etablera en ny nod i Skara. Med sitt strategiska läge, ska noden fungera som en katalysator för hållbar utveckling genom att främja samarbete, innovation och tillämpning av teknologi.

Platsen är kunskapsparken i Skara och visionen är att noden ska innehålla bland annat:

  • Utvecklingsarena med testmiljöer och laboratorium
  • Branschmötesplats som erbjuder verksamhetsinnehåll som föreläsningar och workshops
  • En arena för start-up's och idéverksamheter

Även om platsen är Skara så tar projektet tillvara hela Skaraborgs och Västra Götalands förutsättningar där de gröna näringarna har starkt fäste. Livsmedelskedjan är betydande med en stor lantbrukssektor och livsmedelsindustri med koncentration till Skaraborg.

Finansiering

Förstudien finansierades av Tillväxtverket och Sparbanken Skaraborg via Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Finansiering för genomförandeprojektet GINS beviljades av Tillväxtverket i februari 2024 

Deltagande parter

Förstudien drevs tillsammans av SLU Holding/SLU Skara tillsammans med Skara kommun. I projektet genomfördes intervjuer och löpande dialog med nyckelaktörer kopplat till gröna näringar i Skaraborg och Västra götaland både inom forskning, akademi, rådgivning, inkubatorsverksamhet och näringslivet. Studiebesök gjorde på andra kluster och noder i Sverige och Danmark.

Projektlogg

2022-03-01 Uppstart och planering förstudie GIP Skara
2023-11-24 Presentation av slutrapport förstudie GIP Skara
2023-03-01 Dialoger om visionen och fortsatt genomförande samt rekrytering
2024-02-01 Skara kommuns utvecklingsledare för gröna näringar börjar
2024-03-06 Pressmeddelande Länk till annan webbplats.

EU medfinansieringslogo

Denna sida uppdaterades