< >

Elnät

I Skara kommun finns flera aktörer vad gäller elnätet. Elnätsbolaget äger elnätet där du bor och ansvarar för drift och underhåll av elledningarna. Du har inte möjlighet att välja elnätsbolag.

Huvudaktören i Skara är Skara Energi som också ägs av Skara kommun. På kartan ovan ser du vilka fler aktörer som finns inom kommunen.

SKA = Skara Energi AB
VIN = Vinninga elektriska förening
KKB = Götene Elförening
VAB = Vallebygdens Energi
MYN = Vattenfall eldistribution AB
ARD = Vattenfall eldistribution AB

Som elanvändare har du även ett avtal med ett elhandelsbolag för leveransen av din el. Du har möjlighet att fritt välja elhandelsbolag, väljer du inte får du ett anvisat elpris vilket oftast är högre än om du tecknar avtal.

Denna sida uppdaterades