< >

Om kommunen

Skara är en av Sveriges allra äldsta städer - vi är 18 742 invånare som bor här och kommungränsen sträcker ut sig på en yta av 429 kvadratkilometer i Västergötland. I kommunen finns ett antal småorter däribland välkända klosterstaden Varnhem, som är ett populärt besöksmål.

För dig som gillar att hålla koll på fakta och statistik, läs vidare om Skara i siffror.

Statistiska centralbyråns kommunfakta

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) kommunfakta för
Skara. I sammanställningarna kan du hitta statistik för kommunen gällande bl.a befolkningsfolkmängd, inkomst- och utbildningsnivåer, pendling, flyttmönster, byggande, sjuktal, arbetslöshet, de vanligaste yrkena och barns förhållanden. Statistiken jämförs i många fall med hur det ser ut i övriga länet och riket.

Skara kommunfakta 2019 Pdf, 353.5 kB.

Denna sida uppdaterades