< >

Flergångsförpackningar

Från den 1 januari 2024 ska restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen kunna erbjuda mat och dryck för take away i muggar och matlådor som kan återanvändas.

Kravet införs för att minska nedskräpningen av engångsartiklar och för att minska resursförbrukningen.

En flergångsförpackning är en förpackning som ska användas flera gånger. Försäljningsstället ska ha ett system för insamling och rengöring för att återanvändning ska vara möjlig och för att kravet ska vara uppfyllt. Ta kontakt med din förpackningsleverantör för mer information.

Nya regler från och med den 1 januari 2024

Du som säljer snabbmat i engångsmatlåda eller dryck i en engångsmugg ska kunna erbjuda kunden matlådor och muggar som kan användas flera gånger.

Försäljningsstället ska välja de flergångsförpackningar som har minst påverkan på miljö och människors hälsa.

Matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

Informationskrav

Förutom att informera dina kunder om att de kan välja en återanvändbar mugg eller matlåda så måste du också informera dina kunder om:

  1. Den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till.
  2. Fördelarna med en minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor.

Denna information ska vara tydligt synlig vid försäljningsstället och lättillgänglig för konsumenterna. Håll Sverige rent har tagit fram ett kostnadsfritt underlag som kan hjälpa verksamheter med informationskravet, detta finns på deras hemsida. Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Vem gäller kravet för?

Alla verksamheter som tillhandahåller 150 eller fler engångsmatlådor och
engångsmuggar i snitt per dag. Även locken inkluderas. Antalet ska räknas som ett genomsnitt över kalenderåret. De som inte omfattas av kraven måste dock ha rutiner på plats för att säkerställa att de inte erbjuder fler än 150 (från och med år 2026, färre än 75) engångsmuggar eller matlådor per dag i genomsnitt.

Exempel:

Ett café har öppet 100 dagar per år och totalt under året säljer de 10 000 koppar kaffe som serveras i engångsmugg. Förutom detta säljs 8 000 serveringar mat i engångsmatlådor. Det innebär att verksamheten har ett snitt på 180 lådor/muggar per dag och därmed måste erbjuda återanvändbara matlådor och muggar.

Engångsartiklar som innehåller både papper och plast

Vissa engångsmuggar och -tallrikar kan se ut att vara av papper men ha ett tunt plastskikt och då räknas de som artiklar av engångsplast. Tallrikar med ett tunt plastskikt är förbjudna och muggar med ett tunt plastskikt ska vara märkta. Många producenter av engångsplast byter ut plasten mot andra material, fråga din grossist om du är osäker.

Undantag

  • Om du bara använder muggar eller matlådor som är tillverkade av enbart papper gäller inte kravet från förordningen. 
  • Mjuka omslag. Det som kallas flexibla omslag omfattas inte heller av kravet. Det kan till exempel vara papper runt hamburgare eller plastfilm runt smörgåsar.

Att förordningen efterlevs är en del av kommunens tillsynsansvar. Precis som vid andra brister kan verksamheter få betala en miljösanktionsavgift.

Engångsartiklar i plast som är förbjudna

  • Bestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar)
  • Tallrikar
  • Sugrör
  • Omrörare för drycker
  • Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast
  • Matlådor och muggar i expanderad polystyren (typ frigolit) för dryck och mat som ska ätas direkt

Mer information finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades