< >

Labbet - naturvetenskapligt laboratorium

Ett laboratorium för alla

I Katedralskolans laboratorium får du goda möjligheter att arbeta med naturvetenskapliga undersökningar på hög nivå. Få skolor har den utrustning som idag finns tillgänglig. De avancerade instrument och apparatur ger dig som elev en möjlighet till undersökningar på universitetsnivå. Goda teoretiska kunskaper liksom god praktisk erfarenhet i att hantera apparaturen är något du kommer att ha god nytta av under dina eventuella framtida högskolestudier.

Elever på Naturvetenskapliga programmet, NA och International Baccalaureate, IB ges möjlighet att bedriva en stor del av sitt praktiska arbete i dessa lokaler. Elever på andra program har, när de läser en naturvetenskaplig kurs, tillgång till laboratoriet för att studera.

Katedralskolan — ett universitet i miniatyr

Denna sida uppdaterades