< >

Hemgång från sjukhus

Du som behöver hjälp med både sjukvård och omsorgsinsatser när du lämnar sjukhuset har rätt att begära en samordnad vård- och omsorgsplanering.

Sjukhuspersonalen planerar tillsammans med dig för din utskrivning från sjukhuset. Planeringen utgår från din hälsosituation och ditt behov av sjukvård och omsorgsinsatser, till exempel om du behöver hjälp med läkemedel, förflyttning eller av- och påklädning under den första tiden hemma. Vid behov tar sjukhuset kontakt med din vårdcentral eller psykiatrisk öppenvård och berörda instanser hos kommunen där du är folkbokförd.

Du som behöver hjälp med både sjukvård och omsorgsinsatser har rätt till en samordnad vård- och omsorgsplanering innan du skrivs ut, om du upplever att det behövs.

Denna sida uppdaterades