< >

Grävling

Mota bort objuden gäst från trädgården

Grävlingar klassas inte som skadedjur då de inte orsakar olägenhet för människors hälsa men kan innebära problem om de bosätter sig i fastigheter.

På hösten börjar grävlingarna att söka efter en plats för vinteride. Deras val sammanfaller inte alltid med det som vi tycker är ett lämpligt boende för dem. Starka dofter såsom rakvatten, oljud och sköljmedel kan dock få grävlingen att frivilligt flytta från tomten.

På våren och sommaren stryker unga grävlingar runt. De kan då riva i gräsmattor och rabatter i sitt sökande efter föda. Dessa individer blir oftast inte långvariga utan drar snart vidare.

Grävling finns så gott som i hela Sverige. Den är mycket skygg och attackerar inte människor, om den inte blir ytterst trängd eller överraskad. Grävlingen äter allt från insekter till smågnagare och frukt och bär. När hösten kommer börjar den leta efter en plats där den kan tillbringa vintermånaderna. Ibland väljer den att söka sig till husgrunder och uthus i trädgårdar och på gårdar. Grävlingar som byggt bo under husgrund och altaner kan vara svåra att bli av med. Men har man redan fått problem med grävling ska man i första hand försöka mota bort den.

Åtgärder

Det är bra att täcka för öppningar under byggnader. Ett staket som går ända ner i marken är hindrar också grävlingen från att komma fram. Grävlingen ser dåligt men är mycket känslig för dofter. Dränk in en tygtrasa med något starkt doftande som parfymerat sköljmedel och lägg den i en burk som perforerats med en massa små hål och kasta in den där grävlingen huserar. Grävlingen störs också av ljud, om det låter mycket och frekvent kan det göra att grävlingen söker sig till en annan plats. Det finns också medel att sprida ut på gräsmattan och i gryt, skrämselanordningar med ultraljud och resonansljud för att mota bort ovälkomna djur såsom grävlingar. Genom att sprida urin längs tomtgränsen markerar man för grävlingen att reviret redan är upptaget. Viktigt att hålla rent i och städat i trädgården och ta bort fallfrukt.

Grävlingar bedöms inte vara en olägenhet i miljöbalkens mening och Skara kommun som fastighetsägare vidtar inte några åtgärder mot grävlingar utanför kommunens egna tomter.

Stöd till privatpersoner

Fastighetsägare är själva ansvariga för att skydda sin egen fastighet. Kommunen kan förmedla kontakt till viltvårdare för bedömning av huruvida jakt av grävling inom allmän jakttid är aktuellt. Här är det dock viktigt att du tänker på att det är viltvårdaren som beslutar om huruvida jakt ska ske och det är du som är beställare och inte kommunen. Du som privatperson ska ersätta viltvårdaren.

Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information. Telefon 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades