< >

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri riktar sig till dig över 18 år med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd för att din tillvaro ska fungera på ett bra sätt.

För att ha rätt till insatser utifrån socialpsykiatri ska du ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa svårigheter ska bedömas vara bestående eller varaktiga över längre tid.

Syftet med insatsen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan bl.a. beviljas stöd i form av öppenvård och dagverksamhet.

Regionen ansvarar för att erbjuda medicinska, rehabiliterande och terapeutiska insatser vid psykisk ohälsa.

Ansökan och utredning

Vill du veta mer eller ansöka om stöd når du oss måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 9.30-10.30 via Kontaktcenter på telefonnummer 0511-320 00.

Orosanmälan

Är du orolig för en vuxen i din närhet? Misstänker du att någon far illa och behöver stöd eller omsorg bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Här hittar du information om hur du gör en orosanmälan

Denna sida uppdaterades