< >

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri riktar sig till dig över 18 år med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd för att din tillvaro ska fungera på ett bra sätt.

För att ha rätt till insatser utifrån socialpsykiatri ska du ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa svårigheter ska bedömas vara bestående eller varaktiga över längre tid.

Syftet med insatsen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan bl.a. beviljas stöd i form av öppenvård och dagverksamhet.

Regionen ansvarar för att erbjuda medicinska, rehabiliterande och terapeutiska insatser vid psykisk ohälsa.

Ansökan och utredning

Vill du veta mer eller ansöka om stöd når du oss måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 9.30-10.30 via Kontaktcenter på telefonnummer 0511-320 00.

Orosanmälan

Är du orolig för en vuxen i din närhet? Misstänker du att någon far illa och behöver stöd eller omsorg bör du anmäla detta till omsorgsnämnden.

För mer information är du välkommen att kontakta socialsekreterare på Vuxen myndighet. Du når socialsekreterare vi Kontaktcenter på telefonnummer 0511-32 000

När en anmälan inkommer till socialtjänsten tas en kontakta med personen för att informerar om anmälan samt informera om vilket stöd kommunen har att erbjuda.

Om personen har allvarliga problem, kan en utredning enligt 7 § LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (tvångsvård) inledas.

Hur göra man en orosanmälan?

En anmälan kan göras både muntligt och skriftligt. De uppgifter du behöver lämna via en anmälan är vem anmälan avser, vilken oro som föranleder anmälan och var personen befinner sig.

Muntlig anmälan sker via telefonsamtal eller personligt besök till någon socialsekreterare under kontorstid helgfria vardagar, Viktoriagatan 2A. 
Socialsekreterare nås via Kontaktcenter telefonnummer 0511-320 00, helfria vardagar.

Skriftlig anmälan skickas till: Omsorgsförvaltningen, Viktoriagatan 2, 532 88 Skara

Om du anser att en person är i akut fara och det är efter kontorstid kan du ringa till larmcentralen på telefonnummer 112 och be att få prata med socialjouren.

Anonym anmälan

En anonym anmälan behandlas på samma sätt som övriga anmälningar. Om du i samband med att du gör en anmälan uppger ditt namn kan anmälan inte behandlas anonymt. Du kan heller inte vara anonym om du kommer på besök.

Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom det då saknas möjlighet att få kompletterande information från den som anmält.

Denna sida uppdaterades