< >

Så här kan du påverka

Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon intresseorganisation.

Vill du påverka i kommunen kan du ta kontakt med de politikerna som är med i kommunfullmäktige, nämnder eller styrelser. Det går också att vända sig direkt till ett politiskt parti. 

Du kan också lämna förslag och synpunkter till kommunen via telefon, e-post eller ett formulär.

Lämna förslag och synpunkter

Allmänhetens frågestund

Två gånger per år har du som bosatt i Skara kommun möjligheten att ställa dina frågor på kommunfullmäktiges sammanträde gällande årsredovisningen eller budgeten.

Allmänhetens frågestund gör att du får chansen att få svar från kommunalråd eller ordförande i berörd nämnd/bolag innan beslut om ärendet fattas.

Allmänhetens frågestund

Överklaga beslut

Du som är kommunmedlem kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning, laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Överklaga beslut

Denna sida uppdaterades