< >

Gatubelysning

Den offentliga belysningen är viktig för att vi ska kunna ta oss fram och känna oss säkra under den tid när det är mörkt ute.

I kommunen pågår arbete med att byta ut all gatubelysning till mer energieffektiva LED-armaturer.

Kommunen lagar alla anmälda fel på gatubelysningen löpande efter att anmälan kommit in. Större fel som exempelvis kabelfel tar längre tid att åtgärda. Under felsökning så kan också belysningen vara tänd dagtid för att vi lättare ska kunna upptäcka felen.

När du gör en felanmälan, var noga med att sätta ut kartnålen på så exakt position som möjligt. Anmäl varje fel var för sig.

När felanmälan kommit in i systemet så ser kommunens entreprenör det som en arbetsorder. Om du felanmält men tycker att det dröjer innan den blir lagad så kan det bero på att det är ett större fel och felsökningen tar tid. De anmälda felen samlas ihop till en större arbetsorder och så åtgärdar vi alla fel vid ett tillfälle för att öka effektiviteten.

Felanmälan 

Vill du anmäla fel på gatubelysningen gör du det via vår e-tjänst eller via vår app.

Felanmälan

Denna sida uppdaterades