< >

Särskild prövning för betyg

Du som redan har kunskaper i ett ämne och/eller föredrar mycket självständiga studier kan få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan ske även om du tidigare fått betyg i samma kurs. Du kan pröva i en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Prövningen görs vid ett bestämt tillfälle.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i en kurs. Bedömningen utgår från de nationellt fastställda kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. På Skolverkets hemsida finns information om läroplaner och kunskapskrav för vuxenutbildning.

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg.

Tider för prövning

Vi erbjuder prövning vid två tillfällen per år: i april-maj och i oktober-november.

  • Ansökan 15/1-15/4, Prövningsperiod efter 15 april
  • Ansökan 15/8-15/10, Prövningsperiod efter 15 oktober

Efter anmälan kontaktas du av skolan för en informationsträff om vilka moment som ingår i prövningen.

Du arbetar helt självständigt med din kurs enligt de instruktioner du fått av lärare men har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden. Prövningen gäller alltid hela kursen.

Ansökan prövning

För att få prövning behöver du skicka in en särskild blankett och dina betyg till Vuxenutbildnignen i Skara.

Blankett: Ansökan Prövning i kurs Pdf, 146.1 kB.

Blankett tillsammans med betyg mailas till vuxenutbildningen@skara.se. Skriv PRÖVNING i meddelandefältet

Denna sida uppdaterades