< >

Frånvaroanmälan via SMS

Detta är en sms-tjänst för dig som är vårdnadshavare och som inte har Bank-ID eller kan använda Edlevo-appen.

(Gäller ej gymnasiet som använder annat frånvarosystem)

För att kunna frånvaroanmäla via sms:

  • Ditt barn har en aktuell placering i förskola, fritids och/eller grundskola.
  • Den vårdnadshavare eller kontaktperson som sms:ar frånvaroanmälan behöver finnas upplagda med personnummer och mobilnummer i elevregistret.

Anmälan kan göras för:

  • Heldag innevarande dag
  • Heldag nästkommande dag (om anmälan skickas in efter kl.16.00)
  • Del av dag innevarande dag
  • Del av dag nästkommande dag (om anmälan skickas in efter kl.16.00)

Så här skickar du frånvaroanmälan via SMS

Inled SMS:et med bokstäverna: frv

Skriv in barnets personnummer och ange heldag eller del av dag (se instruktion nedan)

Skicka SMS:et till: 010-333 42 95

Heldag

frv personnummer = ÅÅMMDD-NNNN

(Ex. frv 990814-8514)

Heldag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas in efter kl.16.00

Del av dag

frv personnummer TTMM-TTMM (från-till)

(Ex. frv 990814-8514 13:00-14:00)

Del av dag nästkommande dag registreras automatiskt om anmälan skickas in efter kl.16.00.

Hur vet jag att registreringen har gått igenom?

Efter inskickat SMS får du ett svarsmeddelande som visar om registrering godkänts eller om uppgifter saknas.

Tänk på:

  • Frånvaroanmälan får inte krocka med tidigare redan registrerad frånvaro.
  • Inskickat SMS kan inte ändra tidigare frånvaroanmälan.


Denna sida uppdaterades