< >

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte är allmän och ansvarig för vägen kallas väghållare. Det kan till exempel var en vägsamfallighet som består av fastighetsägare längs vägen eller det kan vara en eller flera markägare.

Det finns två typer av enskilda vägar - de som får statsbidrag och de som är utan statsbidrag.

  • Enskild väg med statsbidrag - vägen hålls öppen för allmän trafik.
  • Enskild väg utan statsbidrag kan söka bidrag från kommunen.

Kommunen betalar ut bidrag till enskild väg med boende året runt för drift och underhåll. Bidraget är 1,50 kronor per vägmeter för den del som överstiger 100 meter.

Gräns för att få bidrag:

Gränsen är femhundra kronor för vägar inom Skara kommun, vilket betyder att vägsträckan ska vara minst 434 meter. 

Ansökan

Ansökan görs via E-tjänst som är öppen 1 augusti till 30 september varje år. Skara kommun betalar ut bidraget under kvartal fyra innevarande år

Denna sida uppdaterades