< >

Tomgångskörning

Ditt fordon inte får stå på tomgång i mer än en minut i tät bebyggelse. Detta gäller inte då trafiken gör att fordonet måste stå stilla till exempel i bilköer eller vid övergångsställen.

Läs mer om Skara kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Skaras lokala föreskrifter Pdf, 249.5 kB.

Denna sida uppdaterades