< >

Grundskola

I Skara kommun finns både kommunala och fristående skolor där elever kan lära och utvecklas. Tiden från förskoleklass till årskurs 9 är en viktig del i det livslånga lärandet.

Förskoleklass

Förskoleklass är skolformen för sexåringar och är obligatorisk sedan 2018.
Alla F-6 skolor i Skara erbjuder förskoleklass.

I mitten av januari får alla vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Skara och ska börja förskoleklass i augusti inbjudan till skolval. I slutet av februari kommer besked om skolplacering.

Förskoleklass

Årskurs 1–6

Det finns 6 stycken kommunala F-6 skolor i Skara kommun. 3 av dem finns i tätorten och de andra 3 i ytterområdena Ardala, Axvall och Varnhem. I Skara finns en Anpassad grundskola och finns på Mariebergskolan.

Våra grundskolor F-6

Årskurs 7–9

I Skara finns det en kommunal högstadieskola och den heter Viktoriaskolan. Här finns även Anpassad grundskola.

Viktoriaskolan

Fristående grundskola

I Skara finns en fristående grundskola F-9 som heter Metis. De har ett eget kösystem och administrerar själva sina ansökningar. Har ni frågor om deras verksamhet kontaktar ni dem.

Friskolan Metis Länk till annan webbplats. 

E-tjänster och skolsystem i grundskolan

Vi har samlat e-tjänster som används inom grundskolan på en gemensam sida. 

E-tjänster inom barn och utbildning

Edlevo

Skolsystemet Edlevo används för kommunikation och registrering av uppgifter till förskola, fritids och skola. 
Edlevo

Lärplattformen Haldor

Lärplattformen Haldor används inom Skara kommuns kommunala grundskolor. I Haldor får du en inblick i ditt barns lärande och utveckning och kan kommunicera med mentorer och lärare. 

Ladda ner appen Haldor förälder eller logga in via din webbläsare.

Haldor

Utlandsstudier

När det gäller grundskolan så upphör skolplikten för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen innehåller dock inte någon definition av vad som avses med att "varaktigt" vistas utomlands. När skolplikten upphör så upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera utbildningen. Det finns därför inte någon skyldighet för en hemkommun att bekosta skolgång i svenska skolor utomlands som inte är en del av det offentliga skolväsendet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en kommun inte någon skyldighet att skicka med skolpengen vid studier utomlands. Detta gäller så väl för grundskola som gymnasiet. SKL anser att det är tveksamt om det ens är förenligt med kommunallagen att skicka med skolpengen då kommunens betalningsskyldighet upphör utanför Sverige.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 september 2014 § 70 beslut om att Skara kommun inte skickar med skolpengen för studier utomlands på grundskole- och gymnasienivå.

Denna sida uppdaterades