Karta över Skara kommun utmärkt med markanvändning och utvecklingsinriktningen
< >

Översiktsplan 2040

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som tar sikte på år 2040. Den omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut markanvändning och utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna. Översiktsplanen är helt i digital form.

Den 14 juni 2023 beslutade kommunfullmäktige att anta översiktsplanen. 

Kommunfullmäktiges beslut om att anta den nya översiktsplanen har överklagats och hanteras av förvaltningsrätten.

Antagandeversionen av översiktsplanen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Vi har samlat frågor och svar kring granskningsversionen och ger exempel på vad som är ändrat sedan samrådsversionen av översiktsplanen.

Till sidan Frågor och svar

Podd om översiktplanen med planarkitekterna Axel Demker och Anders Aubry. Länk till annan webbplats.
(10 minuter)

Podd om hur vi jobbar vidare med genomförande och frågor kopplade till översiktsplanen efter studiebesök i Halmstad (17 minuter) Länk till annan webbplats.

 

Denna sida uppdaterades