< >

Företagsklimat

Vi jobbar ständigt med att förbättra och utveckla våra tjänster, vår dialog och service till Skaras 2481 företag (källa: SCB nov 2022). För att utvärdera vårt arbete och i vår strävan att ständigt utvecklas och förbättras arbetar vi med olika mätningar.

Vi gör det för att Skaras företag är otroligt viktiga. Förutom att de bidrar med 1,6 miljarder i skatteintäkter och välfärdsskapande varje år, ger de jobb, service, utveckling, produkter, tjänster och livskvalitet. Utan företagen stannar Skara.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Löpande Insikt

Årlig uppföljning med samtliga företag som haft ärenden inom Brand, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö, Livsmedel, Severing och Upphandling under året. Resultatet presenteras i april.

SKR's NKI-mätning Insikt 2024 (avser ärenden 2023) Zip, 7.7 MB.

Svenskt näringsliv

En attitydundersökning som skickas ut slumpvis varje år under januari-mars. Enkätsvaren presenteras i maj och rankingen i september.

Företagsklimat Skara kommun 2024 (Svenskt Näringsliv) Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarna undersökning

Fastighetsföretagarklimatet är ett sammanfattande mått på förutsättningarna för att driva fastighetsverksamhet och bygger på intervjuer. Den genomförs vartannat år.

Fastighetsföretagarklimatet 2024 Powerpoint, 20.2 MB.

Nils Holgersson-undersökningen

Sedan 1996 ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

Nils Holgersson | Rapport 2022 Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades