< >

Hemtjänst

Det finns möjlighet att söka hemtjänst om du har svårt att klara dig själv hemma. Efter utredning av biståndshandläggare fattas beslut om vilken hjälp och stöd du har rätt till. Det kan vara hjälp med hemmets skötsel, inköp och/eller personlig omvårdnad. Hjälp finns att tillgå dygnet runt.

Vad är hemtjänst?

Syftet med hemtjänst är att du på ett tryggt och säkert sätt ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. För att personalen ska kunna utföra en insats med kvalitet och säkerhet kan ditt hem behöva arbetsmiljö anpassas. 

Det här kan du få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad
  • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
  • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
  • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan kompletteras med andra tjänster i hemmet.

Vi som hjälper dig

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal, sjuk- och hälsovårdspersonal samt enhetschefer. 

Genom vår värdegrund vill vi ge dig en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Nattpatrull

I kommunens hemvård finns en nattpatrull som geografiskt verksamma i hela kommunen. 

Nattpatrullen åker hem till dig som har beviljade insatser nattetid. De svarar också på trygghetslarmen nattetid.

Trygghetslarm

Ansökan om hemtjänst

Gör din ansökan via vår e-tjänst, eller kontakta kontaktcenter om du har frågor eller behöver hjälp med din ansökan. 

Avgifter

Det finns en maxtaxa vilket innebär att du, oavsett hur mycket hjälp du får aldrig betalar mer än 2.359 kronor per månad år 2023 exklusive egna matkostnader. Avgiften påverkas även av dina inkomster och din hyra. Det innebär alltså att den kan vara lägre.

Avgiften debiteras i efterskott och betalningstiden är 30 dagar. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Alla avgifter och förbehållsbeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet (52 500 kr för år 2023) och justeras årligen.

Avgifter hemtjänst

Denna sida uppdaterades