< >

Hemtjänst

Det finns möjlighet att söka hemtjänst om du har svårt att klara dig själv hemma. Efter utredning av biståndshandläggare fattas beslut om vilken hjälp och stöd du har rätt till. Det kan vara hjälp med hemmets skötsel, inköp och/eller personlig omvårdnad. Hjälp finns att tillgå dygnet runt.

Vad är hemtjänst?

Syftet med hemtjänst är att du på ett tryggt och säkert sätt ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. För att personalen ska kunna utföra en insats med kvalitet och säkerhet kan ditt hem behöva arbetsmiljö anpassas. 

Det här kan du få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad
  • Skötsel i hemmet, exempelvis städning och tvätt
  • Inköp och ärenden, exempelvis apoteksärenden och inköp av dagligvaror
  • Matdistribution, hemleverans av kylda matlådor

Hemtjänsten är biståndsbedömd och kan kompletteras med andra tjänster i hemmet.

Vi som hjälper dig

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal, sjuk- och hälsovårdspersonal samt enhetschefer. 

Genom vår värdegrund vill vi ge dig en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Nattpatrull

I kommunens hemvård finns en nattpatrull som geografiskt verksamma i hela kommunen. 

Nattpatrullen åker hem till dig som har beviljade insatser nattetid. De svarar också på trygghetslarmen nattetid.

Trygghetslarm

Ansökan om hemtjänst

Kontakta kontaktcenter 0511-320 00 om du har frågor eller vill göra en ansökan. 

Denna sida uppdaterades