< >

Internationellt arbete

Internationalisering är viktigt därför att det leder till att nya och starkare band knyts mellan människor, vilket gör det lättare för oss att förstå varandra över gränserna.

Ett ökat samarbete i Europa och i världen minskar motsättningar och ger nya möjligheter att förbättra den sociala, ekonomiska och ekologiska tryggheten för medborgare i Skara kommun.

Denna sida uppdaterades