< >

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett rikt kultur- och idrottsutbud, där ett attraktivt kultur- och föreningsliv med ideella krafter skapar en trygg och gemensam plattform.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer också det civila samhället, som bär upp en stor del av kommunens kultur- och fritidsliv.

Under kultur- och fritidsförvaltningen ligger två enheter, Fritidsenheten och Kulturenheten.

Denna sida uppdaterades