< >

Växelvård

Växelvård kan beviljas för personer som vårdas av anhörig, för att den som vårdar behöver stöd/avlastning. Växelvård innebär att man växelvis vistas hemma respektive på ett korttidsboende. Det erbjuds en lugn och trivsam miljö med trygg omvårdnad. Växelvård finns på kommunens korttidsboende.

Ansökan om växelvård

För att få växelvård måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut.

Kontakta kontaktcenter 0511-320 00 om du har frågor eller vill göra en ansökan. 

Inför växelvårdsperioden

Växelvårdsperioden startar vanligtvis måndag eftermiddag (cirka klockan 14.00). Anhöriga ansvarar för transport till växelvården.

Ta med dig dina mediciner och personliga tillhörigheter som ska var ammärkat med ditt namn.

Hemgång

Hemgång sker vanligtvis måndag förmiddag. Transport ordnas av anhörig eller enhetens personal efter överenskommelse.

Avgifter

Kostnader enligt fastställd taxa per dygn.

Avgifter

Denna sida uppdaterades