< >

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ungdomsledarstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och byggnadsvårdspris. Nomineringarna behöver vara oss tillhanda senast 28 april 2024. Du nominerar genom kommunens e-tjänst.
Nomineringar till kulturstipendium behöver vara oss tillhanda 31 augusti.

När du nominerar via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats. behöver du logga in med mobilt bank-id.

Ungdomsledarstipendium 

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser som ledare för ungdomsarbete i föreningslivet. Förslag på stipendiat bör följas av en redogörelse över uppnådda resultat, verksamhetstid samt andra uppgifter som vill framhållas.

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och kulturlivet

10 000 kr till den som gjort förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och kulturlivet.

Byggnadsvårdspris

10.000 kr till den eller de som har vårdat eller restaurerat sitt hus på ett förtjänstfullt sätt i Skara kommun.

Ungdomsledarstipendium, stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet och kulturlivet,  samt byggnadsvårdspris delas ut under nationaldagen den 6 juni. Sista nomineringsdag är 28 april, nomineringarna sker genom kommunens e-tjänst.

Stipendiat ska vara verksam inom Skara kommun. Förslag kan lämnas av privatpersoner, föreningar, företag och organisationer.

Kulturstipendium 

10 000 kr till den eller de som gjort en framstående prestation inom något konstnärligt område. Stipendiet kan också tilldelas den eller de som gjort en betydelsefull insats inom det kulturella området, exempelvis inom hembygdsforskning eller kulturminnesvård.

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut Kulturstipendium. Nomineringarna behöver vara oss tillhanda senast 31 augusti 2024 och lämnas via denna e-tjänst Länk till annan webbplats.. Kulturstipendiet delas ut under kulturveckan.

Välkommen med ditt förslag!


Denna sida uppdaterades