< >

Akuta psykiska problem

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.

Telefon 1177
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Telefon 020-22 00 60

Hjälplinjen Länk till annan webbplats.

HBTQ-jour Har du blivit utsatt för kränkningar, hot och våld kan du vända dig till HBTQ-jouren. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

HBTQ-jouren Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades