< >

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen. Begravningsombudets uppgift är bland annat att: informera, hålla kontakt, förmedla synpunkter och önskemål till och från dem som inte tillhör Svenska Kyrkan, till ansvariga för begravningsverksamheten.

I Skara kommun är Håkan Johansson begravningsombud. Han nås via e-post haakanesplund@gmail.com och telefonnummer 0703-234885.

Begravningsavgift

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift.

Begravningsavgiften ska täcka ett antal tjänster som utan kostnad ska ges till ett dödsbo. Eftersom möjligheterna att påverka vart pengarna går till när man inte är medlem i Svenska Kyrkan är begränsad ska varje kommun ha ett begravningsombud.

I begravningsavgiften ingår

  • Gravplats
  • Gravsättning
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och samling för de närstående
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor


Denna sida uppdaterades