< >

Checklistor

Verksamt.se är en myndighetsgemensam webbplats som samlar information och e-tjänster för den som driver eller ska starta företag.

Checklistan på verksamt.se hjälper dig att se:

  1. Vilka tillstånd du behöver söka
  2. Vilka uppgifter du ska lämna till din kommun och olika myndigheter
  3. I vilken ordning du ska göra allting

Länk till verksamt.se Länk till annan webbplats.

Följande offentliga tillställningar kräver normalt alltid polistillstånd oavsett var de äger rum:

• Offentliga danstillställningar (då publiken inbjuds att dansa)
• Tivoli och festtåg
• Marknader och mässor (större arrangemang)
• Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• Fyrverkerier och pyroteknik
• Uppsläpp av ballonger eller rislampor
• Cirkusföreställningar, mannekänguppvisningar och bingotillställningar

Hållbara evenemang

Se hur du kan göra hållbara evenemang på hallbarhetsklivet.se. Länk till annan webbplats.

Trafikavstängning - ansök hos Skara kommun

Om en allmän gata, parkering eller annan allmän yta behöver stängas krävs tillstånd. Kontakta först Förvaltningen för service och teknik i Skara kommun som tar beslut om medgivande och därefter söker du tillstånd hos polismyndigheten.

Livsmedelshantering - ansök hos Skara kommun

Ska livsmedel hanteras i samband med ett tillfälligt arrangemang krävs
tillstånd för detta av miljöenheten i Skara kommun. Ansökan om livsmedelstillstånd bör lämnas in minst en månad innan arrangemanget
skall genomföras.

Det finns regler för alkoholservering, toaletter, framkomlighet,
ljudnivåer, sopkärl och STIM som du kan behöva känna till.

Länk till Skaras näringslivssidor

Sprid ditt evenemang

Evenemangskalendern

Lägg in ditt evenemang Länk till annan webbplats.

Det du lägger in hamnar i evenemangskalendern på skara.se Länk till annan webbplats. och vastsverige.com Länk till annan webbplats.. Det också med i urvalet bland det som skickas in till SKLT:s evenemangsguide och Skara kommuns nyhetsbrev Upplev Skara, som går ut till prenumeranter.

Facebookgrupper

Exempel på grupper där du kan berätta om ditt evenemang:
På gång i Skaraborg
Skaras anslagstavla
hålligångskara

Digitala infartstavlor

Information om  infartsskyltarna 
Om du har frågor om skyltarna kan du kontakta Skara kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Tagga gärna

Tagga gärna med #upplevskara Länk till annan webbplats. i sociala medier


Denna sida uppdaterades