< >

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.

I kommunen finns ett demensteamet vars målsättning är att möta individen i tidigt skede i sjukdomen för att kunna erbjuda stöd och hjälp i dennes närmiljö - i sitt eget hem. Allt för individens bästa.

Vad är kognitiv svikt/demens?

Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som kan påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhör symtombilden.

Vart vänder jag mig om jag eller någon i min närhet uppvisar tecken?

Du vänder dig till den vårdcentral där du eller den person som uppvisar symtom är listad för att få hjälp. 

Vad händer när demensdiagnosen finns?

Den enhet som har gett inidivid en demensdiagnos för över informationen till kommunen. Detta kallas för informationsöverföring och görs endast om det ges samtycke till en sådan överföring. 

Vad händer när kommunen får information om en person med demens?

Kommunen tar kontakt för att boka in ett hembesök. Vid ett sådant besök lämnas information om vad kommunen har att erbjuda. Det är värdefullt om anhöriga har möjlighet att delta vid ett hembesök då det kan vara mycket information att ta till sig.

Vad kan kommunen erbjuda?

Kommunen hjälper till med råd och vägledning och ger stöd till närstående både enskilt och i grupp. Du kan få hembesök för att se vad just du kan behöva få hjälp med.

Välkommen att kontakta någon av oss i demensteamet via kommunens kontaktcenter.

Denna sida uppdaterades