< >

Naturen i Skara city

Mitt i Skara centrum, bara något kvarter från Domkyrkan, börjar ett grönstråk med gott om gamla träd och blommande örter. En fristad för fladdermöss, fåglar, fjärilar och människor. Här kan man samla en grön bubbla av lugn omkring sig.

Oas för växter och djur

Lummigheten och trädsuset sträcker sig från Skara gamla kyrkogård, vidare över Botan och Viktoriasjöarna och bort till Fornbyn. Biologer som har undersökt området kallar det för en "urban savann", där gamla träd, blommande örter och snår, vatten och sandmarker gör att många vilda arter trivs här. Bland annat jagar minst sju arter av fladdermöss mellan trädkronorna i sommarskymningen, vilket är ungefär lika många som i den omgivande landsbygden.

Botaniska trädgården

Kärnan i Skaras gröna hjärta är Botan, den botaniska trädgård som Linnélärjungen Peter Hernqvist började anlägga 1776. Många av de gamla askarna planterades redan på hans tid. Indelningen med skilda områden som boklunden, eklunden, ängsvallen och så vidare finns också kvar sedan 1700-talet. Efter Peter Hernquists död 1808 började trädgården förfalla men drygt hundra år senare rustades den upp igen. Idag ser Botan kanske vid första anblicken ut som en ganska alldaglig liten park men här ryms sällsynta träd som gingko, katsura, kaukasisk vingnöt, himalayabjörk och näverhägg.

Många av träden har stora kronor, som gjorda för att omfamna en stressad stadsmänniska och bjuda in till picknick under sig. De lyckas skapa savann ett lugnt sus och fågelkvitter trots att stadens buller omringar på alla sidor. Längs västra kanten ligger en liten örtagård med växter som hjärtstilla, läkevänderot och röd solhatt.

Fornbyn

Fornbyn är Skaras Skansen i miniatyr, med gamla hus som har flyttats hit från hela Skaraborg. Här kan du till exempel kliva in i en lanthandel, en smedja, ett missionshus, ett härbärge och en massa små torp. Årtusenden och århundraden blandas fritt, med allt från stenåldersgravar till veteranbilar. Mellan gårdarna odlas frukt, grönsaker och blommor, som även de härstammar från gamla tider. Denna lilla genväg till historien fungerar också som en stadspark och allaktivitetsplats. Om du kommer hit på sommarhalvåret är det nästan alltid något på gång: spelmansstämma, allsångskväll, taxutställning, midsommarfirande… framåt hösten kan du träffa på Skaras sjuåringar som lever 1800-talsliv för en dag.

Fornbyn är en utomhusdel av Västergötlands museum och har funnits här sedan 1921. Den byggdes upp under samma nationalromantiska tid som Skansen i Stockholm.

Viktoriasjöarna

Från nordöstra hörnet av Botan skymtar man Viktoriasjöarnas blanka vattenspeglar, som sprider frid och ger något att promenera runt. Dammarna fick namn av Gustaf Viktor Hofling och hans fru Hilda Josefina Victoria. Hofling var en företagsam man som inte bara lät gräva Viktoriasjöarna utan också startade Skaras första fabrik 1894 (som tillverkade kakel). Från "Viktoriafallen" fortsätter vattnet i Dofsan/ Drysan, en av Skaras blåa livsnerver.

Naturen i Skara city

Denna sida uppdaterades