< >

Dagverksamhet

Dagverksamhet vänder sig till personer med demens eller fysisk funktionsnedsättning. Här skapar vi en meningsfull dag i hemlik miljö.

Målet för dagverksamheten är att skapa en meningsfull och fungerande vardag för den enskilde. Verksamheten möjliggör avlösning för hemmavarande anhörig och aktivering, sysselsättning och träning för den enskilde. Insatsen ska även underlätta för enskild att ha kontakter med andra och bryta den isolering som kan vara till följd av funktionstillståndet.

Aktiviteter och samvaro

Här följer några exempel på vad vi kan erbjuda dig:

  • vi äter frukost, lunch och dricker kaffe.
  • vi hjälps åt med hushållsarbetet.
  • vi ägnar oss åt sång, musik, gymnastik, spel och handarbeten.
  • vi går en promenad om vädret tillåter. I annat fall stannar vi inne och gör något annat trevligt.

Vill du veta mer om våra verksamheteter är du välkommen att ringa kontaktcenter. 

Ansökan dagverksamhet

För att få komma som besökare till dagverksamhet måste du ansöka om hjälp/bistånd och få ett biståndsbeslut.

Kontakta kontaktcenter 0511-320 00 om du har frågor eller vill göra en ansökan. 

Öppna mötesplatser 

Om du inte beviljas dagverksamhet är du välkommen till någon av kommunens öppna mötesplatser. De öppna mötesplaserna är till för alla invånare i Skara kommun. 

Öppna mötesplatser 

Denna sida uppdaterades