< >

Avgifter för livsmedelsverksamhet

 När du driver en livsmedelsverksamhet kommer du att få betala avgifter från oss som vi använder till vår livsmedelskontroll av din verksamhet. Avgifterna kan komma att ändras varje år genom indexuppräkning. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

  • Registrering 1 169 kronor
  • Årlig kontroll 1 223 kronor per timme
  • Extra offentlig kontroll 1 169 kronor per timme

Registrering

När du registrerar din livsmedelsverksamhet betalar du en fast avgift en gång i samband med att du skickar in din anmälan om registrering. 

Nyregistrerade verksamheter kommer från och med den 1 januari 2024 att debiteras för faktisk kontrolltid enligt timtaxa efter utförd kontroll.

Årlig avgift

Storleken på den årliga avgiften avgörs med stöd av riskklassningssystemet vi använder. Grundregeln är att en verksamhet som har höga risker och stor omfattning har mer kontrolltid än verksamheter med låg risk och liten omfattning.

De faktorer som vägs in i riskklassningen är:

  • vilken typ av livsmedel som produceras och säljs i verksamheten
  • antalet portioner som produceras
  • om det produceras eller serveras livsmedel till en känslig grupp, som barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar eller allergiker.

Du kan påverka avgiften

I riskklassningssystemet finns det utrymme för dig att påverka den årliga avgiften för livsmedelskontrollen av din verksamhet. Det finns tre olika erfarenhetsklasser som du kan pendla mellan beroende på hur resultatet blir i livsmedelskontrollen. Tiden för den årliga kontrollen justeras på samma sätt som avgiften.

Denna sida uppdaterades