< >

Avgifter för livsmedelsverksamhet

När du driver en livsmedelsverksamhet kommer du att få betala avgifter som används till vår livsmedelskontroll av din verksamhet. Avgifterna kan komma att ändras varje år genom indexuppräkning. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

  • Registrering 1 169 kronor
  • Planerad kontroll 1 223 kronor per timme
  • Uppföljande kontroll 1 169 kronor per timme
  • Befogade klagomål 1 169 kronor per timme

Registrering

När du registrerar din livsmedelsverksamhet betalar du en engångsavgift  i samband med att du skickar in din anmälan om registrering. 

Efterhandsdebitering

Miljöenheten kommer övergå till efterhandsdebitering 2024 i samband med att livsmedelskontrollen övergår i en ny riskklassningsmodell.

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsverksamheterna inte betalar en årlig avgift utan istället betalar en avgift utifrån den kontrolltid som miljöenheten lagt på kontrollbesöket, förberedelser inför kontrollen samt efterarbete. För- och efterarbete innebär bland annat bokning av kontroll, inläsning, extern och intern rådgivning och rapportskrivning.

Denna sida uppdaterades