< >

Vildsvin i våra trädgårdar

Varför bökar vildsvin i våra trädgårdar? Jo, det finns saker där som de vill komma åt. Nästan alltid är det ätbara saker som de tycker extra mycket om. Deras levnadssätt och förkärlek för att leta mat under jord gör att det ibland uppstår konflikter, när städer breder ut sig och kommer närmare naturen. 

Vad kan fastighetägare och markägare göra för att undvika eller få bort vildsvin? 

Det är bland annat att rensa bort fallfrukt, störa med belysning, sätta upp staket eller elstängsel. Men också röja och gallra sly, buskage och skog där vildsvinen gärna ligger på dagarna. Här är det bra att ta kontakt med grannar, skog- och markägare men även samarbeta med Skara Jägarförbund. De kan styra jakten till närliggande skogar. Detta leder till att vildsvinen störs bort och att stammen minskar. 


Denna sida uppdaterades