Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2021-03-30

Klart med Sörskogen norra - nu är det tomtsläpp nästa

Tre företag har tilldelats markanvisning för varsitt kvarter i stadsdelen Sörskogen Norra. De inlämnade förslagen visar att området kommer att få ett både attraktivt och varierat bostadsutbud. Nu planeras för tomtsläpp på fjorton villatomter. Det är kvarteren Svängen, Berget och Lunden som kommer att bebyggas på Sörsk&elip;

Läs mer ›
2021-03-18

Containrar för trädgårdsavfall

Höst och vår ställer Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ut containrar för trädgårdsavfall i Skara kommun. I vår finns conatinrarna utställda mellan vecka 13 och 22 på följande platser: Skara tätort: Odengatan-Parkgatan Brinkaparken Lagmansgatan Vallgatan vid Lokstallet Skaravallen Storsvängen-Höstbruksväge&elip;

Läs mer ›
2021-02-17

Helhetsgrepp kring Björndammen

De senaste årens omgestaltning av Skaraborgsgatan och stationen kommer nu att krönas med ett helhetsgrepp kring beläggning, belysning, plantering och trafiksäkerhet vid Björndammen. Syftet med ombyggnationen är att skapa en tryggare, snyggare och mer tillgänglig gestaltning. - Vi vill skapa en enhetlighet runt hela B&elip;

Läs mer ›
2021-02-01

Stort engagemang i medborgardialogen 

Att ha medborgardialog under en pandemi låter som en utmaning. Men resultatet från höstens dialog i Skara visar på stort engagemang och ett deltagande som blev större än väntat. Medborgardialogen om översiktsplanen startade i september och pågick till årets slut. Invånarna hade möjligheten att tycka till om favoritpla&elip;

Läs mer ›
2021-01-04

Webbutbildning för energismarta företag

Intresserad av en kostnadsfri webbaserad utbildning inom energieffektivisering, riktad till just din verksamhet? Energimyndigheten har samlat utbildningar inom flera olika branscher, till exempel hotell, restaurang och livsmedel. I webbkurserna får du konkreta tips om hur just ditt företag kan spara energi. Det finns &elip;

Läs mer ›
2020-12-18

Mona Nilsson blir ny stadsarkitekt

Kompetensen fanns i huset. Planarkitekten Mona Nilsson utses till ny stadsarkitekt efter Ian Cortes. Mona tillträder tjänsten den 1 februari 2021 och kommer också att basa över planenheten som planchef. - Att som stadsarkitekt få delta i utvecklingen av Skara blir en spännande utmaning. Som stadsarkitekt kommer jag ha&elip;

Läs mer ›
2020-12-17

Nu öppnar Skaraborgsgatan

Nu är ombyggnaden av Skaraborgsgatan i kvarteret Munin klar och gatan öppnas fredagen den 18 februari kl. 17:00 för trafik. Ombyggnaden är gjord av två anledningar, dels för att göra plats för nybyggnad i kvarteret Munin vilket har gjort att gatan är lite smalare och som en del i grön gestaltning för Skara. Skaraborgs&elip;

Läs mer ›
2020-12-17

Skara kommun växlar upp miljöarbetet med ny miljöplan

Skara kommun har tagit fram en ny miljöplan med ett stort antal konkreta miljöåtgärder för att minska kommunens egen miljö- och klimatpåverkan. Kommunen ansvarar för en mängd olika verksamheter och det återspeglas också i mångfalden av åtgärder, med allt från investeringar i laddstolpar till att inventera skyddsvärda t&elip;

Läs mer ›
2020-12-16

En historisk kraftsamling för att minska klimatpåverkan

I samarbete med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har Skara kommun antagit 16 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Satsningen är en del i arbetet att Skara kommun ska vara fossilfri till år 2030. Gemensamt bidrar vi till att nå det gemensamma målet om att minska klimatutsläppen kraftigt. Målen i Kommun&elip;

Läs mer ›
2020-12-14

Uteserveringar året runt i Skara 2021

En enig kommunstyrelse har gjort det möjligt för restauranger och caféer att hålla uteserveringar öppna även under vinterhalvåret och förlänga säsongen att omfatta hela 2021 – något som inte är tillåtet i vanliga fall. Beslutet tas för att minska trängsel och risken för smittspridning under den pågående pandemin. Komm&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades

Dela: