Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2023-01-26

Ny webbplats beskriver livet i Skaraborg

Nu finns en helt ny webbplats, Livet i Skaraborg, som beskriver hur det är att bo, jobba och spendera sin fritid här i Skaraborg.  Här presenterar sig samtliga kommuner, bland annat vår egen kommun  Skara . Livet i Skaraborg riktar sig till dig som är nyfiken på att veta mer inför en flytt till området.  I Skaraborg&elip;

Läs mer ›
2022-12-23

Skara Skyddsängel söker testpersoner

I början av 2023 genomför forskare från Högskolan i Skövde och forskningsinstitutet RISE en pilotstudie om hur autonoma drönare skulle kunna få fler att ta cykel även när det är mörkt. Detta görs inom ramen för ett Vinnova-finansierat projekt som handlar om att utveckla och testa drönare som ett alternativt sätt att l&elip;

Läs mer ›
2022-12-14

Dagens föredrag om Lokal matförsörjning flyttas fram

På grund av sjukdom behöver vi flytta föredraget i Skara Stadshus om lokal matförsörjning och kolinlagring. Ny tid är den 2 februari kl 12-13.  Skaras nya planarkitekt Jonathan Naraine presenterar sitt exjobb från Chalmers.  Läs mer

Läs mer ›
2022-11-18

Energi- och klimatrådgivningen på energiturné

Just nu råder ett högt tryck på Energi- och klimatrådgivningen i kommunerna i västra Skaraborg. Höga elpriser och oron för nedstängningar i vinter har fått många att börja se över sin elanvändning. För att växla upp arbetet och nå så många som möjligt kommer energi- och klimatrådgivningen att genomföra träffar i de sex&elip;

Läs mer ›
2022-11-17

Översiktsplan 2040 på granskning

Arbetet med översiktsplanen går in i sin sista fas. Efter medborgardialog 2020 och samråd 2021/2022 är det dags för en granskningsperiod innan planen slutligen hamnar på kommunfullmäktiges bord för beslut. Alla invånare och verksamma i Skara har möjlighet att tycka till om det nya förslaget under perioden 21 november -&elip;

Läs mer ›
2022-11-10

Skara kommun minskar elförbrukningen med fem procent

Skara kommun strävar mot att minska sin elförbrukning med fem procent i höst och vinter. Den energieffektivisering som ständigt pågår i kommunen byggs nu på med besparingsåtgärder för att kapa topparna i elanvändningen. Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elprise&elip;

Läs mer ›
2022-10-13

Skolgatan binder ihop stadens delar

Skolgatan löper ut som en av ekrarna på ett hjul från Domkyrkan mitt i centrala av Skara. Gatan börjar i väster i höjd med Krabbelund och sträcker sig bort till rondellen vid Viktoriaskolan. Gatan heter just Skolgatan eftersom den första skolan i Skara stod på det som i dag är parkeringen på Skoltorget. Än i dag kan ma&elip;

Läs mer ›
2022-08-22

Sista spurten vid Björndammen 

Gestaltningsarbetena på Skaraborgsgatan vid Björndammen återupptas under perioden 22 augusti till 30 september. Det innebär även att trafiken på en del av Järnvägsgatan behöver ledas om. Trafiken stängs av helt i norra körfältet på Skaraborgsgatan, vilket innebär att även Järnvägsgatan stängs av mot Skaraborgsgatan un&elip;

Läs mer ›
2022-07-08

Förebygg oönskade gäster

I vissa fall kan närvaron av fåglar i stadsmiljö upplevas som störande. I Skara och i Ardala är det främst kajor som upplevs som ett problem för boende. För att minska störningarna arbetar kommunen med ett projekt som innebär åtgärder för att minska populationen och skrämma och störa fåglar ute i Ardala. Under vecka 28&elip;

Läs mer ›
2022-07-01

Skara Skyddsängel gör tester i Skara

Projektets mål är att utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun. Nu är Skara Skyddsängel igång med tester i Skara med hjälp av VR-teknik. Så här års är det förstås konstgjort mörker som gäller. Testpersoner från kommunen och Skara Gille djupintervjuas efter upplevelsen och resultate&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades