Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2021-10-19

Cirkulationsplats byggs i Sörskogen

Onsdagen den 20 oktober påbörjas bygget av en ny cirkulationsplats (rondell) vid Sörskogen.Trafiken i området hänvisas till en infart längre söderut. Med den nya cirkulationsplatsen blir det ett bättre flöde på trafiken och säkrare för oskyddade trafikanter att ta sig fram. Den utgör samtidigt en ny entré till bostads&elip;

Läs mer ›
2021-09-28

32 centrumnära bostadsrätter för olika åldrar på Munin

Markanvisningen på kvarteret Munin är avslutad. Det vinnande förslaget har ett attraktivt gemensamhetsfokus och består av sammanlagt 32 lägenheter, fördelat på tvåor till femmor. - Att bostadsutbudet i Skara utvecklas i hög takt nu är otroligt bra för vår kommun, och för alla som vill bo eller verka här. Jag är väldig&elip;

Läs mer ›
2021-08-30

Nyhetsbrev Näringsliv nr 7/2021

Kommundirektörens hälsning, nyetableringar, framgångar i näringslivet, gröna näringar, MEGA+ samt bygg- och trygghetsprojekt. Nyhetsbrev 7/2021 Prenumerera här - så får du nästa nummer i din inbox.

Läs mer ›
2021-08-20

Ny e-tjänst för beställning av nybyggnadskartor

Nu finns en ny e-tjänst där du beställer nybyggnadskartor digitalt med din e-legitimation. Nybyggnadskartor används nästan uteslutande som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnation. Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du planerar att göra och var din fastighet är b&elip;

Läs mer ›
2021-07-14

Fortsatt pålningsarbeten i marken under vecka 29 samt vecka 32

Måndagen den 28 juni startade pålningsarbeten i marken till det som ska bli Teglagården - Skaras nya särskilda boende. Detta kommer även fortsätta under vecka 29 med kompletterande arbeten under vecka 32. Anledningen till detta är ändrade geotekniska förutsättningar.  Om du bor eller befinner dig i närheten av byggpl&elip;

Läs mer ›
2021-06-28

Pålningsarbeten i marken vecka 26-28

Måndag 28 juni startar pålningsarbeten i marken till det som ska bli Teglagården - Skaras nya särskilda boende. Om du bor eller befinner dig i närheten av byggplatsen (som ligger mellan Björkbackens förskola och Viktoriasjöarna) kommer du kanske höra och känna av när pålarna borras eller slås i marken. Vi ber om överse&elip;

Läs mer ›
2021-06-02

​Livskvalitet i fokus på Teglagården

– Jag skulle uppskatta att det hände lite, att dagarna inte ser precis likadana ut. Att jag med likasinnade kan hitta på trevliga saker som utflykter – sådant som gör att man ser fram emot morgondagen med nyfikenhet och att man kan höra skratt i korridorerna, berättar Anita Afzelius-Alm från SPF Seniorerna som är en av&elip;

Läs mer ›
2021-05-31

Så lönsamt är solceller för företagen

Med en återbetalningstid på 7-8 år och full kontroll på elpriset i 25- 30 år satsar allt fler företag på att producera en del av sin elanvändning med solceller. I Skara kommun är det flera företag och privatpersoner som har visat intresse eller redan satsat på solceller. Ett närliggande exempel är också Götene Kyltran&elip;

Läs mer ›
2021-05-07

Kommunen inför lättnader för näringsliv och föreningsliv

Näringslivet och föreningslivet har i vissa fall lidit svårt på grund av pandemin och de regler som varit nödvändiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Därför har kommunfullmäktige beslutat om åtgärder som ska underlätta för verksamheterna under år 2021. Beslutet berör flera olika områden: efterskänkta taxor&elip;

Läs mer ›
2021-05-06

Risk för vattenbrist för dig som har egen brunn

Just nu är det mycket låga grund- och vattennivåer och i samband med detta är det viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad och, om situationen kräver, medverka till att spara vatten. Genom att sprida information om vattensituationen kan olika samhällsaktörer bidra till en ökad beredskap inför en eventuell vatte&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades