Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2020-03-31

Dags att lämna in förslag till kommunens miljöpris

Sedan 1990 har Miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljöpris för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Miljöpriset omfattar insatser inom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. Prissumman är på 10 000 kronor och delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år. Miljö- och byggnadsnäm&elip;

Läs mer ›
2020-03-30

Containrar för trädgårdsavfall

Höst och vår ställer Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ut containrar för trädgårdsavfall i Skara kommun. Mellan vecka 14 och 23 står containrar utställda på följande platser: Skara tätort: Odengatan-Parkgatan, Tulegatan, Lagmansgatan, Vallgatan vid Lokstallet, Skaravallen, Storsvängen-Höstbruksvägen, Liljedals&elip;

Läs mer ›
2020-02-21

Byggstart på stationsområdet

-Det är ett efterlängtat steg i att utveckla Skara för att kunna bygga centrumnära bostäder samtidigt som vi förbättrar hela stationsområdet och binder ihop staden på ett naturligt sätt, säger förvaltningschefen för Service och Teknik, Pontus Dûring. Stationsområdet upplevs idag som en barriär i stadsrummet och platse&elip;

Läs mer ›
2020-02-06

Åtgärdar fuktskada i Vilans uterelax

I Vilans uterelax har man upptäckt en fuktskada. För några veckor sedan uppmärksammade man att färgen börjat släppa på lister och att en vägg buktade ut. När man gick vidare och undersökte uterelaxen hittade man fuktskador i väggarna i utrymmet där man går in till relaxdelen. Uterelaxen är sedan några dagar tillbaka av&elip;

Läs mer ›
2020-02-06

Granbarkborre i träd som tas ner i Petersburg

Från idag och ungefär en vecka framåt arbetar vi med skördare för att ta ner träd som drabbats av granbarkborren i Petersburg. Granbarkborren är ett skadedjur som tar död på träd.  Vi tar ner träd som är drabbade av skadedjuret men för att komma fram till skadade träd som står längre in röjer vi även andra träd. Träd&elip;

Läs mer ›
2019-12-18

Smartare parkering ger bättre parkeringssituation

Parkeringsplatser finns men de utnyttjas inte optimalt. Ändrade parkeringstider och ändrad användning kan därför komma i fråga för att ge ett smartare utnyttjande av parkeringsytorna. Det här är några av tankarna i kommunens nya parkeringsstrategi. Skara kan idag anses vara välförsörjt med parkeringsytor. Det finns om&elip;

Läs mer ›
2019-12-06

Markanvisning på Munin kan ge attraktiva centrumnära bostäder 

Under första kvartalet 2020 startar markanvisningen för kvarteret Munin i centrala Skara. Markanvisningen är ett steg för att kunna erbjuda nya bostäder i ett attraktivt centrumnära läge och syftar till att hitta byggherrar som tar sig an uppgiften. - Vi har ett uppdrag att bygga bostäder i attraktiva lägen, i det här&elip;

Läs mer ›
2019-10-28

Tullportagatan avstängd pga ledningsarbete

För en vecka sedan uppstod en vattenläcka på Tullportagatan.Vattenledningen lagades tillfälligt, men man konstaterade då att den behöver bytas ut. Nu har arbetet påbörjats och Tullportagatan/Svartbrödragatan är därför delvis avstängda. Trafiken leds om på Skaraborgsgatan, Järnvägsgatan och Skolgatan med orangea pilar.&elip;

Läs mer ›
2019-10-17

Nu startar ombyggnaden på del Skaraborgsgatan

Nu ska delen mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Posten byggas om för att bli lika trygg och snygg som resten av Skaraborgsgatan. Ombyggnaden sker i två etapper och den första etappen startar den 21 oktober. I den första etappen byggs sträckan mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Sven Hofsgatan om. I den andra etappen by&elip;

Läs mer ›
2019-10-04

Är du vår nya vintercyklist?

Vintern 2018/2019 deltog Skara kommun i projektet Vintercyklist som drivs av Västra Götalandsregionen. Projektet blev framgångsrikt och på grund av det stora intresset söker vi nu deltagare till en ny omgång av Vintercyklist, nu för perioden 1 december 2019 - 31 mars 2020. Projektet syftar till att skapa mer hållbara &elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: