Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2024-02-02

Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan för Simmesgården i Varnhem

Under det senaste halvåret har det hållits flera dialoger i Varnhem om framtida bostadsbyggande. I dialogerna har Simmesgården identifierats som det mest lämpade området för framtida byggnation. Parallellt med dialogen har arbetet med framtagningen av ett förslag till detaljplan för Simmesgården pågått. Många av de ge&elip;

Läs mer ›
2024-01-22

Många dialogprocesser igång - nu är det dags för Ardala

Under de senaste tio månaderna har Skara kommun tillsammans med medborgarråd i de mindre tätorterna inbjudit till en rad olika dialoger. Uppslutningen på orterna har genomgående varit mycket god, både för den inledande nulägesdialogen och för uppföljande dialoger och möten. Redan nu börjar dialogerna ge konkreta result&elip;

Läs mer ›
2023-11-20

Medborgarberedning prövas för ny stadsdel

I Skara planeras för en ny stadsdel med arbetsnamnet Djurgårdshage, vilken  förenar både stad och landsbygd och ansluter till befintlig bebyggelse i södra Skara. Uppdraget från politikerna är att ta fram ett planprogram i syfte att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum i områ&elip;

Läs mer ›
2023-11-10

Medborgardialog i Axvall om framtida bostadsbyggande

Vi fördjupar oss i en viktig fråga från nulägesdialogen som hölls i Axvall tidigare i år. Vilken typ av boende ser vi i framtidens Axvall? Var kan bostäder placeras och hur kan de utformas? Tid: 28 november, klockan 18.00-20.00 Plats: Husaren i Axvall Läs mer om dialog Axvall Varmt välkommen! 

Läs mer ›
2023-11-01

Informationsträff i Varnhem

Välkommen på informationsträff där vi följer upp medborgardialogen som hölls i Varnhem den 18 september om framtida bostadsbyggande. Vi presenterar en sammanfattning av de synpunkter som kom in på medborgardialogen (både för hela Varnhem och specifika områden som togs upp) och informerar om vad som händer härnäst. Ti&elip;

Läs mer ›
2023-10-23

Torg söker julgran

Första advent närmar sig med stormsteg och nu letar vi med ljus och lykta efter de perfekta julgranarna till våra torg i Skara och Götene. Har du den perfekta granen till uppdraget, stor, tät, jämn och grön? Hör av dig så kommer vi och tittar om den passar bra. Vi tar ner och hämtar granen. Svar till: Kontaktcenter &elip;

Läs mer ›
2023-10-20

Öppet hus-serie inleds

Den 7 november kl 17-19 hålls en öppet hus-kväll i Skara Stadshus aula på temat hus och hem. Det kommer att handla om energirådgivning, uppvärmning, solceller och eldstäder och det kommer att finnas möjlighet att träffa medarbetare på området från Skara kommun och Skara Energi. Så blir du energismart Kvällens föredr&elip;

Läs mer ›
2023-10-18

Skara kommun är certifierad för sitt trygghetsarbete

Som första kommun i Skaraborg är Skara nu Purple flag-certifierade. Det innebär att kommunen och näringslivet har riggat för hur Skara ska bli en tryggare och mer attraktiv plats att vistas på kvälls- och nattetid. I flera enkäter som tidigare har gjorts med invånare och näringsliv har det framkommit att kommunen behö&elip;

Läs mer ›
2023-10-17

Klimatresan fortsätter - stor solcellsinvestering på Vilan

De senaste åren har utvecklingen av solenergi gått snabbt, både i samhället i stort och i offentliga verksamheter. Skara kommun satsar varje år på olika former av energieffektivisering och investerar också i solcellsanläggningar vilket är ett av kommunens klimatlöften. Kommunen är i framkant med utbyggnaden och framför&elip;

Läs mer ›
2023-10-13

Billingeleden rustas upp för miljoner

EU har via Tillväxtverket beviljat 2 miljoner kronor till Skara och Skövde  kommuner för ett projekt att kvalitetssäkra Billingeleden. Billingeleden består idag av 57 km vandringsled och är i behov av upprustning. När projektet är slutfört och nya slingor anlagda kommer leden att vara 85 km. - Vandraren ska känna sig&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades