Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2021-07-14

Fortsatt pålningsarbeten i marken under vecka 29 samt vecka 32

Måndagen den 28 juni startade pålningsarbeten i marken till det som ska bli Teglagården - Skaras nya särskilda boende. Detta kommer även fortsätta under vecka 29 med kompletterande arbeten under vecka 32. Anledningen till detta är ändrade geotekniska förutsättningar.  Om du bor eller befinner dig i närheten av byggpl&elip;

Läs mer ›
2021-06-28

Pålningsarbeten i marken vecka 26-28

Måndag 28 juni startar pålningsarbeten i marken till det som ska bli Teglagården - Skaras nya särskilda boende. Om du bor eller befinner dig i närheten av byggplatsen (som ligger mellan Björkbackens förskola och Viktoriasjöarna) kommer du kanske höra och känna av när pålarna borras eller slås i marken. Vi ber om överse&elip;

Läs mer ›
2021-06-02

​Livskvalitet i fokus på Teglagården

– Jag skulle uppskatta att det hände lite, att dagarna inte ser precis likadana ut. Att jag med likasinnade kan hitta på trevliga saker som utflykter – sådant som gör att man ser fram emot morgondagen med nyfikenhet och att man kan höra skratt i korridorerna, berättar Anita Afzelius-Alm från SPF Seniorerna som är en av&elip;

Läs mer ›
2021-05-31

Så lönsamt är solceller för företagen

Med en återbetalningstid på 7-8 år och full kontroll på elpriset i 25- 30 år satsar allt fler företag på att producera en del av sin elanvändning med solceller. I Skara kommun är det flera företag och privatpersoner som har visat intresse eller redan satsat på solceller. Ett närliggande exempel är också Götene Kyltran&elip;

Läs mer ›
2021-05-07

Kommunen inför lättnader för näringsliv och föreningsliv

Näringslivet och föreningslivet har i vissa fall lidit svårt på grund av pandemin och de regler som varit nödvändiga för att stoppa smittspridningen i samhället. Därför har kommunfullmäktige beslutat om åtgärder som ska underlätta för verksamheterna under år 2021. Beslutet berör flera olika områden: efterskänkta taxor&elip;

Läs mer ›
2021-05-06

Risk för vattenbrist för dig som har egen brunn

Just nu är det mycket låga grund- och vattennivåer och i samband med detta är det viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad och, om situationen kräver, medverka till att spara vatten. Genom att sprida information om vattensituationen kan olika samhällsaktörer bidra till en ökad beredskap inför en eventuell vatte&elip;

Läs mer ›
2021-04-23

Kundnöjdheten stabil hos företagen

Sveriges kommuners och regioner (SKR) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. Skara har genom åren legat högt och i den senaste mätningen för 2020 hamnar Skara på kundnöjdhetsindex för 2020 på 75 (2019: 76). Det innebär att Skara rankas på plats 85 i det totala omdömet i Sverige. &elip;

Läs mer ›
2021-04-21

Förstärkning på Planenheten ger förutsättningar för tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling är prioriterade områden för Skara kommun. Därför kommer nu två tjänster att tillsättas på Planenheten: en planarkitekt och en mark- och exploateringsingenjör. Hösten 2019 antogs ett bostadsförsörjningsprogram som innehåller flera utpekade områden för bostadsbyggande. I årets budget redovisas oc&elip;

Läs mer ›
2021-03-30

Klart med Sörskogen norra - nu är det tomtsläpp nästa

Tre företag har tilldelats markanvisning för varsitt kvarter i stadsdelen Sörskogen Norra. De inlämnade förslagen visar att området kommer att få ett både attraktivt och varierat bostadsutbud. Nu planeras för tomtsläpp på fjorton villatomter. Det är kvarteren Svängen, Berget och Lunden som kommer att bebyggas på Sörsk&elip;

Läs mer ›
2021-03-18

Containrar för trädgårdsavfall

Höst och vår ställer Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ut containrar för trädgårdsavfall i Skara kommun. I vår finns conatinrarna utställda mellan vecka 13 och 22 på följande platser: Skara tätort: Odengatan-Parkgatan Brinkaparken Lagmansgatan Vallgatan vid Lokstallet Skaravallen Storsvängen-Höstbruksväge&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades

Dela: