Bygga, Bo och Miljö

RSS  rss

2024-05-28

Bygglovskväll i Ardala

Som en fortsättning på nulägesdialogerna bjuder Skara kommun in till uppföljande informationsmöten i olika ämnen. Den 4 juni handlar det om bygglov och alla byggentusiaster inbjuds till en stöttande och informativ kväll. Oavsett om man planerar att bygga nytt eller göra en tillbyggnad så kommer kommunens handläggare fi&elip;

Läs mer ›
2024-05-24

Tillfällig stängning av insamlingsplatsen  vid Skaravallen

På grund av ett byggarbete som pågår vid Skaravallen på Hindsbogatan kommer insamlingsplatsen (återvinningsstationen) att stängas tillfälligt från och med måndag den 27 maj. Insamlingsplatsen är planerad att öppna igen i vecka 28.  Under tiden hänvisar vi till andra insamlingsplatser i Skara, såsom Willys och Coop For&elip;

Läs mer ›
2024-05-24

En del av Skaraborgsgatan stängs av för asfaltering

Måndag 27 maj till fredag 31 maj kommer Skaraborgsgatan mellan Teglagården och Jularondellen att vara helt avstängd för trafik på grund av asfaltering.  Omledning från Skaraborgsgatan kommer att ske - följ orange markering. Bussarna till och från Skövde leds om från Skaraborgsgatan och nya hållplatser kommer att finna&elip;

Läs mer ›
2024-05-16

Skara kommun inleder projekt som främjar pollinerare i tätorter

Skara kommun tar ett stort steg mot att gynna bin och andra pollinerare genom att lansera ett nytt projekt, med delfinansiering via Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA. Projektet fokuserar på att identifiera lämpliga områden för omställning samt att skapa strategier för att öka antalet pollinerare i och r&elip;

Läs mer ›
2024-05-13

Nytt bidrag för hus med direktelsuppvärmning

Har du ett hus med direktelsuppvärmning eller en värmepump äldre än 10 år? Vår energi- och klimatrådgivare presenterar det nya bidraget på träff den 16 maj. För att avlasta elnätet och sänka elkostnaden för uppvärmning har regeringen utlyst ett bidrag. Kom och lyssna på vår energi- och klimatrådgivare som presenterar &elip;

Läs mer ›
2024-05-10

Så här kan du se dina  tömningsdagar för hushållsavfall

I ett brev som nyligen gått ut från leverantören har ett fel insmugit sig när det gäller tömning av den gröna tunnan. Berörda hushåll kommer att få ett nytt brev med korrekt information. Du kan redan nu se dina rätta tömningsdagar i appen Mitt Avfall Skaraborg. Få notiser när det är dags Ladda ner Mitt Avfall Skarabo&elip;

Läs mer ›
2024-05-08

Ansök om Klimatklivet

Under perioden 3–11 juni kan du söka bidrag för åtgärder som minskar klimatutsläppen. Du kan söka för konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, energieffektivisering eller test av innovativ teknik. Åtgärden ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. &elip;

Läs mer ›
2024-04-22

Eldning av trädgårdsavfall

Med anledning av ny lagstiftning från EU gäller från 1 januari 2024 en ny lagstiftning som inte gör det möjligt att elda trädgårdsavfall på den egna tomten. Denna tolkning är dock inte helt utredd och flera tolkningar har gjorts. Ambitionen är att samma regler som gällde innan årsskiftet ska tillämpas framöver.  Samhä&elip;

Läs mer ›
2024-04-18

Långtidsparkering testas på Vallgatan

Vid källsorteringsstationen och lokstallarna på Vallgatan finns nu möjlighet att parkera sin bil längre än på andra platser i Skara. På 16 platser har parkeringstiden på prov ändrats till sju dygn.  Försöket pågår fram till våren 2025 och kommer att utvärderas.

Läs mer ›
2024-04-18

Rekryteringen igång för medborgarberedning om Djurgårdshage

Skara kommun har som en av de första kommunerna i landet beslutat att starta en medborgarberedning för att på ett tidigt stadium få in olika perspektiv från invånarna i skapandet av en ny stadsdel. Nu är rekryteringen i full gång. I dagarna har ett brev gått ut till hushållen i kommunen med frågan om man vill vara med&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades