< >

Stöd att rekrytera

Har du ett företag och går i tankar om att rekrytera? Vi kan hjälpa dig med din kompetensförsörjning!

Rekrytera med hjälp av Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens hemsida finns information om hur ditt företag kan få stöd att rekrytera personal, direktlänk till arbetsförmedlingen:

För arbetsgivare - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats.

Stöd av kommunen

I Skara samverkar vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, näringslivsstrateg och arbetsförmedlingens företagsrådgivare för att kunna erbjuda ditt företag stöd och rådgivning när det kommer till kompetensförsörjning. Om du önskar få kontakt med oss, skriv till rekryterare@skara.se

Attrahera framtidens medarbetare

Att attrahera framtidens medarbetare är ett sätt att jobba med kompetensförsörjning på ett långsiktigt sätt. En sätt att attrahera är att erbjuda praktikplats.

Erbjud praktikplats

Locka medarbetare till inflyttning

Vi vill bli fler invånare i Skara och Skaraborg, inte minst för att klara framtidens kompetensförsörjning och bibehålla god service och utbud i våra kommuner. Genom projektet 'Livet i Skaraborg' samarbetar Skaraborgs 15 kommuner för att lyfta alla fördelar med att bo här. Vi uppmanar våra arbetsgivare att använda hemsidan och logotypen för 'Livet i Skaraborg' vid rekryteringen och på så sätt locka era medarbetare till att bosätta sig i Skara eller Skaraborg.

Skara (livetiskaraborg.se) Länk till annan webbplats.
För partners (livetiskaraborg.se) Länk till annan webbplats.

 

Denna sida uppdaterades