< >

Klagomålshantering - utbildning

Om du har klagomål på något mot utbildningen i Skara kommun så hanteras detta på barn- och utbildningskontoret.

Klagomål och synpunkter ska först och främst framföras till berörd rektor, så att skolan själv får möjlighet att agera. Det är först därefter, om du fortfarande är missnöjd, som ett klagomål ska lämnas in till förvaltningen.

Du lämnar ditt klagomål via vår självservicetjänst för klagomålshantering eller via brev.

Var noga med att ange vad som hänt, när det inträffade och vilken förskola/skola det gäller. Redogör också för hur förskolan/skolan har hanterat ditt klagomål och varför du är missnöjd med det.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Du kan givetvis vara anonym, men då blir det svårare för oss att utreda ärendet och vi kan då inte återkoppla till dig med hur vi följt upp ditt klagomål.

Denna sida uppdaterades