< >

Tobak, e-cigaretter och folköl

Om du vill börja sälja tobak, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och folköl till konsumenter ska du anmäla det innan försäljningen börjar.
Ansökan sker hos Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TiS). 

Ansökan om tillstånd via e-tjänst på TiS (Lidköpings kommun) hemsida Länk till annan webbplats.

Tobak

Du kan ansöka om tillstånd för att sälja till konsument, antingen i butik eller på distans, till exempel via internet. Om du ska sälja till butik behöver du tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

E-cigaretter och  Länk till annan webbplats.påfyllnadsbehållare

Du ska anmäla till kommunen innan du börjar försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som ska vara tillgängligt på försäljningsstället. Det finns exempel på egenkontrollprogram i e-tjänsten och du ska skicka in det med din anmälan.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Anmälan om försäljning är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats.

Folköl Länk till annan webbplats.

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen innan du börjar försäljningen. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som ska vara tillgängligt på försäljningsstället och skickas med din anmälan.

Villkor för försäljning av folköl:

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.

  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.

  • Skyldighet att utöva tillsyn över försäljningen och utarbeta ett lämpligt program för detta. Det ska framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig och hur personalen informeras.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Anmälan om försäljning är kostnadsfri men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Försäljning av folköl Länk till annan webbplats.

18-årsgränsen

Tobaksvaror och folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Man får heller inte sälja till någon annan om man misstänker att varan ska lämnas till en person som inte har fyllt 18 år. Det är den som säljer som ska förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid tveksamma fall ska man begära legitimation.

Det är viktigt att veta att lagen inte ger utrymme för undantag även om förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Ansvar

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken och information till all personal. Det ska skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Denna sida uppdaterades