< >

Utveckling av Vilans fritidsområde

Kommunen storsatsar på att utveckla Vilans fritidsområde för framtidens behov med extern medfinansiering från Sparbanken Skaraborg. I utvecklingsplanen för Vilans fritidsområde finns bland annat ny rackethall, tydligare entréer för besökare och ett multifunktionshus för mässor, föreningar och möten samt ett fristående föreningshus.

Beskrivning av nuläget

Sedan 2014 har Vilans fritidsområde utvecklats i olika etapper och genom åren har kommunen bland annat byggt Vilanhallen, förbättrat belysningen för ökad trygghet och anlagt ett torg som mötesplats på området.

Nästa steg har nu blivit möjlig eftersom Sparbanken Skaraborg går in och stöttar kommunen i finansieringen. 

Projektperiod

2021-2024

Syfte

Utvecklingen i det här steget kommer att stärka hela kommunens attraktionskraft genom att kunna dra till sig flera större konserter, events, mässor och idrottstävlingar. I fokus för satsningen är barn och unga, familjer och äldre.

Mål

Satsningen kommer sin tur att skapa synergieffekter för näringslivet med fler som besöker Skara och det kommer även skapa stolthet hos oss som bor och lever här. På Vilans fritidsområde ska man kunna vara oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller vilka ekonomiska ramar man har. Framför allt är det en satsning på våra barn och unga i kommunen – vår framtid.

Deltagande parter

Skara kommun, Sparbanken Skaraborg, Skaras föreningsliv.

Beslut och finansiering

Kommunstyrelsen beslutade i september 2021 att fortsätta utvecklingen av Vilans fritidsområde enligt det genomarbetade förslaget. Förslaget bygger på dialoger med föreningar inom både idrott och kultur, företagare, organisationer och kommunens förvaltningar. Medfinansiär för satsningen blir Sparbanken Skaraborg. Totalt landar investeringen på 24,4 miljoner från Sparbanken Skaraborg plus kommunens investeringar på 13,7 miljoner kronor det kommande året. Sedan 2014 har ca 100 miljoner kronor investerats i området och nu tillkommer alltså ytterligare satsningar.

– Med de här satsningarna blir Vilan fullständigt unikt som centrum för fritids- och föreningsliv vilket kommer att stärka idrotten och idrottsturismen i hela vår växande arbetsmarknadsregion. I politisk enighet har vi fattat alla nödvändiga beslut, och i fullständig enighet vill vi framföra vårt innerliga tack till Sparbanken Skaraborg och till alla föreningar som med sina fantastiska visioner och sin generösa kärlek till Skara gjort detta möjligt, sade dåvarande kommunalråd Ylva Pettersson (M) efter beslutet.

Planeras 2022-2024:

  • Eventförråd till Vilanhallen (klart)
  • Föreningslokalen Arenahuset vid Sparbanken arena (klart)
  • LED skärmar för reklam Idrottshallen (klart)
  • Renovering /utbyggnad Tennishall (pågår)
  • Utbyggnad vid Idrottshallen (pågår) 
  • Angöringsskyltning/ AV / Ljud Vilans fritidsområde 
  • Uppgradering av Sparbanken Arena
  • Förbereda för större event på Sparbanken Arena


Pågående projekt

Eventutbyggnaden med torget framför blir den sista pusselbiten till att ge Vilans fritidsområde en mitt. Eventbyggnaden ska docka an till idrottshallen. Eventbyggnaden ska bland annat kunna användas till Sport- event- och kulturevenemang.

Ett förenignshus.

Föreningslokalen Arenahuset vid Sparbanken arena

En rackethall.

Aktivitetshall för tränings- och matchaktiviteter

Utvecklingens nästa steg

Klicka på bilderna för att se dem större. 

Sparbanken Arena

De planerade åtgärderna vid Sparbanken Arena är ett steg i att utveckla Vilans fritidsområde. Här kan kommunen stärka samarbetet med privata aktörer. Arenan ska inte bara kunna hålla idrottsevenemang utan också konserter så som Diggiloo som tidigare visat intresse för Skara.

Sammanhållen stadsdel

Det ska bli en sammanhållen stadsdel kring Vilan. Portalerna in till Vilans fritidsområde ska signalera den anda av dynamik som råder, men även det anspråk av att utvecklas till ett nav för kultur.

Projektlogg

2021-09 - Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta utvecklingen av Vilans fritidsområde

2021-11-08 Projektet presenteras

2022-02-22 Pressvisning om startbesked

2022-05      Informatiosnmöten med berörda föreningar i Etapp 5

2022-06-15 Inköp av stavhoppsutrustning till Friidrottsarenan 

2022-08-01 Beställare i partnerupphandling är nu bestämd och det är MVB Väst AB

2022-08-25  Bygglov för eventförråd vid Vilanhallen samt Arenahuset Sparbanken Arena är nu klart (se bild Arenahuset i högermenyn). Planerad byggstart november 2022 på eventförråd samt Arenahuset 

2022-08-31 Presentation i Kommunstyrelsen av lägesbilden för Etapp 5

2022-09-22 Återrapportering i kultur- och fritidsnämnden angående Etapp 5

2022-09-15 Inköp samt montering av ledskärmar i Idrottshallen

2022-10-03 Informationsmöte med berörda föreningar i Etapp 5

2022-10-06 Startworkshop för alla inblandade i partningsupphandlingen angående Etapp 5

2022-10-10 Projektmöte och ritningsförslag på Eventutbyggnaden.

2023-01-01 Eventförrådet bakom Vilanhallen samt Arenahuset på Sparbanken Arena är påbörjat

2023-02-01 Kommunstyrelsen tar beslut om förslag till finansierng och startbesked, förslaget tas upp på kommunfullmäktige 27/2. Pdf, 344.3 kB.

2023-02-21 Taklagsfest för Arenahuset och Vilans nya eventförråd.

2023-02-27 Länk till annan webbplats. Kommunfullmäktige tar beslut angående kommunstyrelsens förslag till finansiering och startbesked. Den totala investeringskostnaden för hela projektet är 53,2 miljoner kronor. Sparbanken Skaraborg bidrar med 24,4 miljoner.

2023-05-11 19 juni är det slutbesiktning av Arenahuset och förrådet bakom Vilanhallen, sen är det bara att flytta in våra verksamheter som skall var där.

2023-05-16 Projektet Vilan Etapp 5 fortsätter. Nu är bygglov inlämnat för Eventutbyggnaden och Aktivitetshallen.

2023-09-23 Stora Visningsdagarna i Skara kommmun, med öppet hus i Arenahuset.

2023-10-15 Byggstart för påbyggnad av Idrottshallen (Eventutbyggnaden)

2023-11-01 Renovering av befintlig Tennishall och byggstart av Aktivitetshall (Aktivitetshall för tränings- och matchaktiviteter.

2023-12-12 Gestaltningsförslag presenteras för Sparbankstiftelsen.

2024-03-25 Arbete pågår med att ta fram namnförslag på anläggningarna, beslut kommer att tas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Denna sida uppdaterades