< >

Placering i förskola

När du har ditt barn på förskola har du både ansvar och regler att förhålla dig till. Här kan du läsa om vad det innebär att ha en placering på förskolan.

Öppettider och schema

Du får lämna ditt barn under den tid som du jobbar eller studerar, även restid inräknat i barnets schema/tid på förskolan. Du kan dock tidigast lämna klockan 06.00 och senast hämta 18.30. Är du behov av barnomsorg andra tider får du ansöka om placering till BOA barnomsorg.

Är du arbetssökande eller föräldraledig för ett syskon får ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka. I Skara kommun innebär 15-timmars vistelsetid mellan klockan 08.30 och 11.30.

Ska du ha semester eller vara ledig ska barnet också vara ledigt från förskolan. Du ska då registrera ditt barn som ledig i schemat.

Ditt barn kan vara ledig från förskolan i max två månader i följd. Under denna tid betalar du avgift enligt fastställd taxa. Efter två månader kommer placeringen att avslutas.

Registrera schema

Du ska registrera ditt barns schema i Edlevos app/webbversion minst två veckor innan det börjar gälla. 

Registrera schema via Edlevo Länk till annan webbplats.

Lämna inkomstuppgift

Du ska registera din månadsinkomst före skatt (din bruttoinkomst) så att barnomsorgsavgiften blir rätt. Tänk på att det är hushållets gemensamma inkomst som ligger till grund för avgiften. 

Om det inte finns någon anmäld inkomst på placeringen beräknas avgiften på maxinkomst.

Inkomstuppgift ska lämnas:

  • när barnet ska börja i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras

Avgifter för barnomsorg

Arbetslöshet

Om du är arbetslös får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka, tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30. Barnet får vara på förskolan även under lov. 

Du räknas som arbetslös när du anmält dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, och står till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet. Detta innebär att du får lämna ditt barn 15 timmar per vecka på samma sätt som vid arbetslöshet.

Föräldraledighet

När du är föräldraledig för ett syskon får du lämna som vanligt upp till tre veckor efter beräknad förlossning. Efter det får ditt barn vara 15 timmar per vecka på förskolan.

Du får lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Avgift vid 15 timmar per vecka för barn mellan 3-5 år

Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år är placeringen avgiftsfri under terminerna (innan dess betalar du ordinarie avgift). 

Du som blir arbetslös, arbetsbefriad eller föräldraledig ska anmäla att ditt barn kommer gå 15 timmar per vecka till barnomsorgsadministrationen. När ditt barn sedan ska gå upp i tid behöver du även anmäla det. Anmäl via epost till barnomsorg@edu.skara.se 

På jul- och sommarlov betalar du ordinarie avgift, även om ditt barn är ledig från förskolan. Det innebär att du får en faktura i januari, juni, juli, augusti och december. Fakturorna kommer att ha olika belopp eftersom avgiften avser olika antal dagar varje månad.

Sjukskrivning

Sjukskrivning jämställs med arbete. Du får lämna ditt barn på förskolan procentuellt lika mycket som du är anställd. Vi kan begära in läkarintyg som styrker omfattningen av din sjukskrivning utan att du visar anledningen till den. Om du  behöver ändra dina vistelsetider, för att du till exempel behöver hjälp med hämtning och lämning under din sjukdomsperiod, så kan du göra det i samråd med förskolan.

Om du som vårdnadshavare separerar med den andra vårdnadshavaren behöver ni anmäla det till barnomsorgsadministrationen. Anmälan görs via e-tjänsten nedan.

Delad placering

Om ni som vårdnadshavare separerar och ert barn bor växelvis ska ni ha en delad placering om båda har behov av barnomsorg.

Vid delad placering får ni var sin faktura på avgiften utifrån era respektive hushålls inkomst per månad före skatt. Vid beräkningen tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska det anmälas till oss.

Skaras kommunala förskolor har blöjor till placerade barn under den tid de är på förskolan. Upphandling av blöjor görs centralt för hela kommunen, och det finns en sorts blöjor av ett märke.

Under sommaren är behovet av barnomsorg betydligt lägre. Det gör att vi semesterstänger flera av våra förskolor under en sammanhängande period om fyra veckor. Vi erbjuder barnomsorg till de familjer som har behov av det under perioden, men det kan då bli på en annan förskola än den ordinarie. 

Introduktion av nya barn i förskolan under semesterperioderna är bara aktuellt i undantagsfall. 

För att möta behov och efterfrågan tar vi in era önskemål inför sommaren och planerar sedan vilka enheter som behöver hålla öppet. Har du behov av barnomsorg under den perioden kommer du också få lämna ett arbets-/studieintyg som bekräftar ditt behov. Det gör att vi kan planera med rätt förutsättningar och ha rätt resurser på plats.

Denna sida uppdaterades