< >

Gymnasiala yrkesutbildningar

Gymnasiala yrkesutbildningar är en utbildningsform som innehåller yrkesämnen från gymnasieskolan och vissa teoretiska ämnen. 

För att din ansökan ska vara komplett och kunna behandlas behöver du bifoga betyg från tidigare studier.

Två utbilningsformer 

Du läser utbildningen antingen som skolförlagd eller som lärling. Skillnaden är att mängden arbetsplatsförlagt lärande (APL)

  • Skolförlagd utbildning läser du mer tid på skolan och har ca 25 procenten APL på en arbetsplats.
  • Som lärling gör du utbildningen 70 procent av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 procent studier på skolan. 

Gymnasiala yrkesutbildningar i Skara

Utbildningar på andra orter

Information om yrkesutbildningar på andra orter i Skaraborg hittar du via länken www.yrkesutbildningskaraborg.se Länk till annan webbplats.. I första hand beviljas sökande med kortast tidigare utbildning samt de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Denna sida uppdaterades