< >

Säkerhet & trivsel

Säkerhet

Barn under 12 år måste ha sällskap av en ombytt simkunnig vuxen som ansvarar för barnet. Det gäller alla, oavsett ålder, som inte kan simma.

Barn över 12 år får med simkunnighet bada utan vuxen.

Lämna aldrig barnen utan uppsikt!

I badhuset spinger man inte

Ingen alkoholförtäring får ske i våra lokaler.

Trivsel

Alla måste tvätta sig med tvål och duscha innan bad.

Bad med underkläder/kläder är ej tillåtet.

Respektera banor avsedda för motionssim och undvik därför också att hänga i skiljeskenorna.

Simkunnighet

Simkunnighet innebär att du kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

Denna sida uppdaterades