< >

Grundvatten

Normalt kan det sägas finnas två typer av grundvatten, det som finns i jordlagren och det som finns i berggrunden. De senaste åren har grundvattennivåerna tidvis varit låga och nederbörden mindre än normalt.

Förutsättningar i Skara kommun

Det är Borgunda vattenverk som producerar vattnet som bland annat försörjer Skara kommun med rent dricksvatten. I Vättern är det inte samma risk att vattnet sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten.

Smart vattenanvändning

Även om vi inte infört någon begränsning i användandet av vatten, till exempel bevattningsförbud, är det viktigt att tänka på hur du använder vatten, speciellt när grundvattennivåerna är låga.

Följ läget hos SMHI

På SMHI:s webb kan du se var det är risk för vattenbrist. Här kan du själv följa utvecklingen av bland annat markvatten, grundvattennivåer, risk för vattenbrist, nederbörd och temperatur i vår region.

Denna sida uppdaterades