< >

Uterum

Generellt krävs alltid bygglov för ett uterum. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag.
Utanför detaljplan krävs inte bygglov om tomten inte ligger i sammanhållen bebyggelse. Uterummet kan då anses vara en sådan lovbefriad kompletteringsåtgärd.

Du kan även göra en så kallad attefallstillbyggnad om den uppfyller förutsättningarna för detta. 

För fristående uterum krävs också generellt bygglov men du kan även göra det som en attefallsbyggnad.

Attefallshus

Denna sida uppdaterades