< >

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Har du plats i hem och hjärta? Vi söker dig som kan stötta barn och unga som behöver en stabil tillvaro fylld med trygghet, värme och kärlek.

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktigaste är att ni är stabila och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn.

Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson? Lämna en intresseanmälan via våra e-tjänster.

Vill du göra skillnad och öppna ditt hem för ett barn som behöver stöd eller ett nytt socialt nätverk? Behoven ser olika ut och det kommer inte alltid vara lätt, men det är alltid värt det.

Kraven som ställs är olika beroende på uppdrag. Socialförvaltningen genomför en noggrann kontroll och utredning innan du/ni godkänns som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Alla familjehem erbjuds utbildning och handledning inför sitt viktiga uppdrag.

Uppdraget innebär inte något ekonomiskt ansvar och du/ni förväntas inte heller ge ett professionellt stöd.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj som har tid, lust och kraft att hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har.

Vem kan bli familjehem?

Framförallt ska du eller familjen ha tid, tålamod och plats för en familjemedlem till. Eftersom barn har olika behov är det bra att det finns olika familjehem. Det kan bestå av dig som är ensamstående eller en stor familj, ni kan bo i lägenhet eller hus, ha olika bakgrund och ålder.

Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att ha varit familjehem. Den som blir familjehem får utbildning och löpande handledning under placeringen.

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har en sak gemensamt. Deras föräldrar kan av olika orsaker inte ge den omsorg de behöver. Det kan bero på föräldrar missbruk, psykiska ohälsa eller andra egna svårigheter som gör att de inte ser barnets behov.

Hur går det till att bli familjehem?

Funderar du på att bli familjehem gör du en intresseanmälan till kommunen. Efter det startar en utredning, med telefonintervju, hembesök, referenser, analyser och registerkontroller innan du eller familjen kan bli godkänd som familjehem. Allt för att vi ska veta vilka som är just dina eller familjens styrkor och vilket barn som skulle trivas hos er.

Som familjehem får ni:

  • Stöd av erfarna socialsekreterare
  • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
  • Utbildning och regelbunden handledning

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskon i sitt hem, några dagar eller ett par helger i månaden. Ibland är det för att barnen behöver stöd och byta miljö, ibland är det en förälder som behöver avlastning. Gemensamt för barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Olika slags kontaktfamiljer behövs eftersom behoven ser olika ut. Det viktigaste är kontaktfamiljen har plats, tid och tålamod.

Tidigare erfarenhet av att ha varit kontaktfamilj behövs inte. Ni får utbildning och löpande handledning.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?

Anmäl intresse att bli kontaktfamilj till kommunen. Efter det gör socialtjänsten en utredning med bland annat hembesök och intervjuer med er. Polis- och socialregister och i kronofogdens register kontrolleras också innan ni kan bli kontaktfamilj.

Som kontaktfamilj har du:

  • Stöd av socialsekreterare
  • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
  • Utbildning och möjlighet till handledning

Som kontaktperson är du ett stöd i vardagen åt ett barn eller en ungdom. Det är barnets eller ungdomens behov som styr vad ni gör när ni ses. Vanligtvis träffas ni utanför hemmet några gånger i månaden.

Vem kan bli kontaktperson?

En kontaktperson ska vara beredd att engagera sig i en ung människa och bidra till att hen får en aktivare fritid. Du är öppen och intresserad av hur andra människor har det.

Vilka är barnen?

Det kan finnas många olika orsaker till att ett barn eller en ungdom behöver en kontaktperson. Det kan handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbetet. Men också att barnet kan behöva hjälp att bryta sig loss från en olämplig miljö.

Hur går det till att bli kontaktperson?

Anmäl intresse att bli kontaktperson till kommunen. Efter det gör socialtjänsten en utredning, polis- och socialregister och i kronofogdens register kontrolleras också innan du kan bli kontaktperson.

Som kontaktperson har du:

  • Stöd av erfarna socialsekreterare
  • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
  • Möjlighet till handledning

Denna sida uppdaterades