< >

Förvaltningen för service och teknik

Förvaltningen är gemensam för Skara och Götene kommuner, med Skara som värdkommun. Förvaltningen ansvarar för områdena gata/park, fastigheter, kost, lokalvård samt kommunens interna post med följande verksamheter:

  • vägar, gång- och cykelbanor
  • park- och naturskötsel
  • vinterväghållning
  • kommunens fastigheter
  • kost till förskolor, skolor, gymnasium och äldreboende
  • lokalvård
  • kommunens interna post

Ansvarig nämnd är nämnden för service och teknik.

Denna sida uppdaterades