< >

Hjälp i hemmet för äldre

Stöd och omsorg från andra är ibland nödvändigt för att leva ett bra liv. Skara kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma så länge som möjligt.

Du kan till exempel ansöka om hemtjänst för att få hjälp med städning, tvättning och personlig omvårdnad. Om du behöver hjälp på kvällar och nätter så kan du ansöka om det.

Du kan även ansöka om att få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp vid behov. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Läs mer om dina möjligheter till hjälp i hemmet

Hemtjänst

Om du har svårt att klara din vardag i hemmet kan du ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst

Trygghetslarm

Med hjälp av trygghetslarmet kan du komma i kontakt med hemvårdspersonal dygnet runt.

Trygghetslarm

Hemgång från sjukhus

Om du har fortsatt behov av stöd och hjälp i hemmet efter din vistelse på sjukhus.

Hemgång från sjukhus

Handlarrundan

För dig som är äldre finns möjlighet att kunna åka med gratis på Handlarrundan och handla dina egna varor

Handlarrundan

Säkerhetsservice - fixartjänst

Säkerhetsservice eller fixartjänst erbjuds till dig som har behov av en extra hand.

Säkerhetsservice -fixartjänst

Syn- och hörselinstruktör

Behöver du hjälp av en syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktör

Trädgårdsservice

Omsorgsförvaltningen erbjuder personer över 67 år med hemtjänst, folkbokförda i Skara kommun, hjälp med sina trädgårdar.

Trädgårdsservice

Denna sida uppdaterades