Klicka på kartan för högre upplösning

< >

Hisnande historia

På tusen år hinner mycket hända. Medeltiden är alltid närvarande i stadsmiljön, men här finns spår från de flesta epoker.

Vandringen startar och slutar vid Skara Stadshus. Promenaden tar cirka 1-1,5 timme.

1. Domkyrkans krypta

Medeltidskryptan i Skara är unik. Vid restaureringen 1947-1949 återfanns en välbevarad krypta från 1100-talet. 1999 fann man dessutom stenrester som är äldre än 1100-talets kyrka.  Det är alltså stenar från den första stenkyrkan på platsen som hittats. Kanske var detta biskop Adalvards kyrka. I kryptan förvarades dyrbara reliker. Den användes också som gravrum för biskopar. Kryptan kom till på 1100-talet men förstördes redan på 1200-talet då domkyrkan fick ett nytt och större kor. Relikerna förvarades istället vid altaret och kryptan låg gömd i cirka 700 år.

Kryptan har efter den senaste ombyggnaden, fått ett kryssvalv och blivit ett vackert rum för andakt. Kryptan stod i förbindelse med kyrkan ovanpå via trappor. Mellan trapporna finns en kammare med särskild ingång och där förvarades sannolikt relikerna. I kryptan fann man även en grav från 1100-talet med ett skelett. I samma grav fanns också ett nattvardskärl i silver, en i kalk och en patén (det fat på vilket nattvardsbröden eller oblaterna placeras under offertoriepsalmen i högmässan.)

2. Skara medeltida stad

Modell över Skaras medeltida gatunät, som fortfarande syns i stadsbilden. De gamla kyrko-, kloster- och slottsplatserna finns utmärkta på skyltar i staden och du passerar dem under vandringen.

3. S:t Nikolai ruin

Den mest synliga lämningen från en av Skaras många medeltida församlingskyrkor. Vid arkeologiska utgrävningar 1979 hittades en mängd huggflis av kalksten och en 2,5 meter kalkmila. Båda fynden har ett samband med uppförandet av den romanska Nikolaikyrkan under 1100-talet. I olika sammanhang har gravar från kyrkans begravningsplats påträffats. Vid grundarbetet för uppförande av Mors Minne (en gul tegelbyggnad i kvarteret Vesta) 1950, kunde sex gravar konstateras. Två av gravarna bestod av urholkade ekstockar medan den tredje utgjordes av en träkista. Väster om kyrkans torn och norr om dess långhus har rester av stenläggningar påträffats. Söder om kyrkan i Alandersgatan har minst åtta djupt belägna gravar upptäckts. De döda har lagts både i vanliga träkistor och på enkla så kallade dödsbrädor. Vid en grundgrävning 1961 återfanns invid den blivande byggnadens norra mur, sex gravar varav minst en där träkistan kunde spåras. Det mest intressanta fyndet var resterna av Nikolaikyrkans södra kyrkogårdsmur. Åtminstone i norr och i söder har Nikolaikyrkans begravningsplats sträckt sig minst 10-15 meter ut från byggnaden.

4. Veterinärmuseet och S:ta Katarina kloster

Veterinärmuseet är byggt på grunden av fransiskanerklostret S:t Katarina från 1200-talet. Detta annorlunda museum är skapat kring Peter Hernquist, Linnés lärjunge. Efter medicinstudier i Uppsala och Frankrike, fick Peter Hernquist år 1775 tillstånd av Gustav III att starta en veterinärutbildning i Skara. Museet är inrymt i den byggnad där Hernquist levde och verkade. Här finns en medeltidsutställning och veterinärhistoria från 1700-talet. För att bli veterinär förr i tiden, var den studerande tvungen att avlägga sångprov- för att kunna skaffa sig en hederlig försörjning som kantor vid sidan om.
Inträde (20,- vuxen), barn går in gratis.

5. Västergötlands museum och Fornbyn

Västergötlands museum är en mötesplats och ett utställningsrum, med en spännande historia. Gå ner en våning i kulturlagret och ta en vandring genom Skaras medeltid. Här kan du se olika utställningar och delta i diverse aktiviteter som riktar sig till både barn och vuxna. På museet finns ett omfattande kulturhistoriskt bildarkiv och unika föremålssamlingar. Här utförs arkeologiska undersökningar och byggnadsvård.

Granne med Västergötlands museum ligger Fornbyn, Skaras lilla oas mitt i staden. Hit har man flyttat hus från hela Västergötland, för att ge en bild av det gamla bondesamhället. I Fornbyn finns bland annat bostadshus, missionshus, kyrka, dansbana och lanthandel. Vid gårdarna i Fornbyn finns det odlingar av gammaldags blommor, frukt, kryddor och grönsaker. I ladan från Karleby finns den permanenta utställningen Råd att bevara som handlar om byggnadsvård.

6. Djäknestallet

Djäknestallet i Skara är ett byggnadsminne som berättar om stadens anrika historia som skol- och lärdomsstad. Byggnaden kallas allmänt för Djäknestallet eftersom det har använts som bostad för djäknar, det vill säga studerande. Djäknestallet berättar om en viktig del i Skaras historia och illustrerar väl, både exteriört och interiört de förhållanden som många studenter i Skara levde under på 1800-talet. När Skara var den enda platsen med högre utbildning fick eleverna från en stor del av Västergötland inkvarteras som inneboende eller i skolhushåll i staden. Under det sena 1800-talet var nästan en fjärdedel av Skaras befolkning djäknar och två tredjedelar av dem var inackorderade på olka sätt. De unga männen i sina skoluniformer satte en speciell prägel på staden. Kvinnor fick tillträde till läroverket först 1927.

Djäknestallets historia kan spåras till 1800-talets början. Under de följande 50 åren byggdes huset om så att det fick ungefär dagens utseende. När det nya biblioteket uppfördes i mitten av 1980-talet, sågs det som angeläget att bevara Djäknestallet. Men det fick flyttas ett tiotal meter mot nordost till nuvarande plats. Efter flytten renoverades byggnaden varsamt in- och utvändigt. I huset finns ett tjugotal rum, kök och trapphus med mycket fast inredning från cirka 1840 till 1910.

7.  Gamla biblioteket

Skara har gamla traditioner som biblioteksort. Det sägs till och med att biblioteket i Skara är Sveriges första och därmed äldsta. År 1746 flyttades biblioteket från domkyrkan till ett eget hus norr om kyrkan. Det som nu kallas gamla biblioteket stod klart 1859. Här finns stora samlingar av handskrifter, bland annat Sveriges äldsta bok, Skaramissalet från 1100-talet.

8. Båtmanshuset

Båtmanshuset som förmodligen är Skaras äldsta byggnad, inrättades 1629. Båtmanshuset var ett av de första hus som återuppfördes efter den katastrofala branden 23 augusti 1719, då större delen av staden lades i aska. Enligt en stadga från 1629 var staden skyldig att hålla båtsmän och detta upphörde inte förrän i slutet av 1800-talet. Huset byggdes då på med en våning och fick tegeltak. Vid den tiden bodde civilpersoner i huset fram till slutet av 1940-talet. Efter den tiden fanns där en tapetserarverkstad och ett lager, innan Skara Gille restaurerade huset och har sedan 1988 förvaltat det.

9. Skoltorget

Två gamla skolhus har stått på torget. Läs mer på informationsskylten.

10. Skaraborgs slott

En miniatyrmodell visar hur slottet såg ut när det uppfördes 1585, ovanpå resterna från dominikanermunkarnas kloster S:t Olof från 1200-talet. På andra sidan järnvägen finns också vallgravar och borgkullen kvar efter medeltidsslottet Gälakvist (numera Brobacka). Skaraborgs slott byggdes av Johan III och stod klart 1585. Slottsbyggnaden (riksborg) var belägen söder om Skaraborgsgatan. Före reformationen, utgjorde slottet en del av dominikanerklostret Skara konvent. Stenar från forna Sankt Olofs klosterkyrka användes  i bygget, som var en fyrlängad byggnad kring en borggård. Slottet gav namn åt Skaraborgs län vid Axel Oxenstiernas första länsindelning under 1600-talet. Skaraborgs slott brändes ner av danskarna 1612. Men då det fanns beslut på att slottet skulle byggas upp, bodde landshövdingen vid sitt tillträde 1634, provosoriskt på Götala kungsgård intill Skara. Samma år bildades Skaraborgs län.

11. S:t Pers kyrka

I en glasmonter i golvet på Skara Stadshotell, finns en del av medeltidskyrkan (1100-tal) samt ett smyckekors. Detta är endast tillgängligt att se vid begränsade tillfällen. Prata med dem på Skara Stadshotell så kan de visa efter överenskommelse.

12. Frihetsstenen

Den 28 januari 1335 utfärdade kung Magnus Eriksson den så kallade Skarastadgan under sin Eriksgata genom länet. I den proklamerades bland annat att alla barn som har en kristen far och mor, inte ska vara trälar. 1981 beslöt S:t Georgs scoutgille i Skara att resa ett monument över "träldomens avskaffande" och 1985 invigdes Frihetsstenen av landshövding Karl Frithiofsson.

13. S:t Lars kyrka

S:t Lars kyrka var en medeltida församlingskyrka som försvann vid reformationen, liksom de andra församlingskyrkorna. Den var anlagd inom nuvarande kvarteret Merkurius vid Järnvägsgatan. Man förmodar att kyrkan anlagts någon gång under 1200-talets första hälft. Kyrkan nämns första gången 1278 och vidare under 1300-talet i några testamenten. Vid grävningsarbetet 1906 påträffades kyrkans murar och dess begravningsplats på södra sidan. 1947 och 1954 blottades och undersöktes kyrkans murar. De markeras med vita stenar i gatan.

14. Stortorget

På 1720-talet uppfördes Rådhuset på nuvarande plats. Genom en ombyggnad år 1851 av byggmästare Anders Gabriel Snäll, fick Rådhuset sitt empireutformade utseende. På taket finns en takkupa med urtavla och en öppen klockhuv. Där hänger den gjutna rådusklockan från 1725.
Mitt på Stortorget ser du den pampiga Krönikebrunnen, på vilken Nils Sjögren i reliefer skapat en bildberättelse över stadens historia fram till 1939. Berättelsen löper i tre parallella band och beskriver många betydande personer; biskop Brynolf Algotsson, kung Magnus Eriksson, Heliga Birgitta, språkforskaren Sven Hof som grundade läroverkets naturaliesamlimg.
Gå ett varv runt Skaras historia och upplev tusen år på ett ögonblick.

 
 
Denna sida uppdaterades