< >

Snö och halka

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av gator och gång- och cykelvägar i kommunens tätorter. Här hittar du information om snöröjning och halkbekämpning.

När det kommer ett snöfall är vi beredda! Både egen personal och entreprenörer arbetar med snöröjningen i kommunen. Snöröjning och halkbekämpning planeras efter särskilda väderleksrapporter och tjänster, men vi bedömer också läget på plats. Beslut om att snöröja och halkbekämpa fattas utifrån omständigheter, kompetens och erfarenhet.

Snö har olika karaktär och väglaget kan bli väldigt besvärligt beroende på snöns egenskaper. En dagen är det kallt och hårt packat och nästa dag kan det töa och plötsligt är det tjockt lager modd på gatorna. Modden är mycket tung att ploga bort, så den kan därför få ligga kvar och så plogar vi så fort det går.

Men väglaget kan också bli halt och förrädiskt utan att det snöat. Våta vägbanor kan frysa på om temepraturen faller snabbt. Det kan också uppstå frosthalka. När det fryser på och blir halt utan att det kommit någon snö, sandar och grusar vi villagator och gång- och cykelbanor. Genomfartsgatorna saltar vi.

Ett snöfall på tio centimeter tar ungefär 15-20 timmar att snöröja alla kommunens gator och gång- och cykelbanor.

Den här prioriteringsordningen gäller för snöröjningen:

 • Gång- och cykelvägar, gator i centrum, skolor och parkeringsplatser
 • Utfarter och gator för genomfart och hållplatser
 • Gator i bostadsområden

Genomfarter och huvudgator saltas, övriga gator sandas och grusas. Alla fordon är utrustade med GPS, så det går att se var och när det är snöröjt och halkbekämpat.

Kommer det mycket snö kan det hända att vi tvingas lägga snö på nyskottade trottoarer. Du som fastighetsägare är inte skyldig att ta bort den snön.

Så här mycket snö ska det komma innan vi börjar snöröja 

 • Vid tre centimeter plogar vi gång- och cykelvägar.
 • Vid fem centimeter plogar vi parkeringsplatser.
 • Vid åtta centimeter plogar vi huvudgator och gator för genomfart.
 • Vid tio centimeter plogar vi kvarters- och lokalgator.

Trafikverket ansvarar för snöröjningen av en del genomfartsgator inom kommunens tätorter, samt av gång- och cykelvägar längs dessa:

 • Ardala: Lidköpingsvägen
 • Axvall: Skaravägen och Stenumsvägen
 • Eggby: Skärvavägen och Öglundavägen
 • Varnhem: Broddetorpsvägen och Axevallavägen

Denna sida uppdaterades